Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- Sesja 32 - 30 stycznia 2014r.
- Sesja 33 - 31 marca 2014r.
- Sesja 34 - 25 czerwiec 2014r.
- Sesja 35 - 12 wrzesień 2014r.
- Sesja 36 - 14 listopad 2014r.
-
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2014 - 2018

- Sesja 1 - 1 grudnia 2014r.
- Sesja 2 - 12 grudnia 2014r.
- Sesja 3 - 30 grudnia 2014r.
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° PROTOKOŁY z obrad Rady Gminy Kiełczygłów
° nadal obowiązujące
° Następna sesja
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 strona główna 

2014

Zobacz:
 Sesja 32 - 30 stycznia 2014r. .  Sesja 33 - 31 marca 2014r. .  Sesja 34 - 25 czerwiec 2014r. .  Sesja 35 - 12 wrzesień 2014r. .  Sesja 36 - 14 listopad 2014r. .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2014 - 2018

 .  Sesja 1 - 1 grudnia 2014r. .  Sesja 2 - 12 grudnia 2014r. .  Sesja 3 - 30 grudnia 2014r. . 
wersja do druku