Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Struktura Organizacyjna Urzędu
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
Uchwały
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
OGŁOSZENIA
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje strona główna 

Komisje

KOMISJE stałe Rady Gminy kadencja 2014 -
2018

Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Wacław Mizera
Przewodniczący
2 Dawid Trzcina
Z-ca przewodniczącego
3 Zbigniew Woźniak
Członek
4 Bogdan Walaszczyk
Członek
5 Maciej Mielczarek
Członek
6 Łukasz Koniecka
Członek

Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Socjalnej

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Andrzej Kuberski
Przewodniczący
2 Stanisław Zając
Z-ca przewodniczącego
3 Łukasz Koniecka
Członek
4 Stanisław Urbaniak
Członek
5 Halina Iskra
Członek

Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Bogdan Walaszczyk
Przewodniczący
2 Stanisław Urbaniak
Z-ca przewodniczącego
3 Dawid Trzcina
Członek
4 Krzysztof Brzezowski
Członek
5 Wacław Mizera
Członek

Lista członków Komisji Rewizyjnej

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Łukasz Koniecka
Przewodniczący
2 Zbigniew Woźniak
Z-ca przewodniczącego
3 Andrzej Kuberski
Członek
4 Wacław Mizera
Członek
5 Paweł Brożyna
Członek
 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-14 10:42:00 Informację zaktualizowano 2015-04-01 13:18:56, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku