Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje strona główna 

Komisje

KOMISJE stałe Rady Gminy kadencja 2018 -
2023



Lista członków Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Ewa Sudak
Przewodniczący
2 Dawid Trzcina
Z-ca przewodniczącego
3 Ewa Boras
Członek
4 Bogdan Walaszczyk
Członek
5 Ewa Tkaczyńska
Członek
6 Łukasz Koniecka
Członek

Lista członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Wiesława Pawełoszek
Przewodniczący
2 Anna Beśka
Z-ca przewodniczącego
3 Agata Niemczyńska
Członek
4 Stanisław Zając
Członek
5 Halina Iskra
Członek
6 Marcin Trzeciak Członek

Lista członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Handlu i Ochrony Środowiska

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Bogdan Walaszczyk
Przewodniczący
2 Ewa Boras
Z-ca przewodniczącego
3 Dawid Trzcina
Członek
4 Anna Beśka
Członek
5 Ewa Sudak
Członek
6 Marcin Trzeciak Członek

Lista członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Łukasz Koniecka Przewodniczący
2 Agata Niemczyńska Z-ca przewodniczącego
3 Ewa Boras Członek
4 Dawid Trzcina Członek
5 Bogdan Walaszczyk Członek
6 Marcin Trzeciak Członek
7 Wiesława Pawełoszek Członek

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2003-02-14 10:42:00 Informację zaktualizowano 2019-01-15 14:11:17, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku