Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stanowiska strona główna 

Stanowiska

Wójt Gminy Kiełczygłów - mgr Mariusz Mielczarek

Sekretarz Gminy - inż. Marek Kula

Skarbnik Gminy - mgr Przemysław Krężel

KIEROWNICY :

Kierownik Referatu Rozwoju - Grażyna Knop

Zastępca Kierownika USC - Grażyna Miś

Kierownik Referatu Ogólno - Organizacyjnego - Barbara Zdon

INSPEKTORZY :

Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych - Ewa Niciejewska

Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej - Mieczysław Majewski

Inspektor ds. ogólno - administracyjnych - Grażyna Kozłowska

Inspektor ds. Księgowości budżetowej - Urszula Foltyńska

Inspektor ds. produkcji rolnej - Elżbieta Trzcina

Inspektor ds. zobowiązań pieniężnych - Halina Wolnowska

Inspektor ds. wymiaru podatku - Barbara Dembińska

Inspektor ds. obronnych i ewidencji ludności - Grażyna Miś

Księgowa (obsługa oświaty i GOPS) - Zofia Surma

Inspektor ds. Obsługi Kasowej - Barbara Rogalewicz

REFERENCI I INNE STANOWISKA :

Referent - Katarzyna Beśka

Referent ds. ekonomiczno - finansowych - Paulina Sarzała

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ :

Kierownik GOPS - Elżbieta Boczek

Pracownik socjalny - Renata Lichnowska

Pracownik socjalny - Anita Kuśmierek

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - Monika Knop - Piekara

Pracownik socjalny - Aleksandra Tąpała

 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 09:57:53 Informację zaktualizowano 2018-11-26 13:48:52, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku