Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Regulamin strona główna 

Regulamin

Zarządzenie Nr 0050.18.2019 w sprawie
zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 15:20:06, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy
Kiełczygłów z dnia 16 października 2018 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania
pracowników w Urzędzie Gminy
Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 12:19:43 Informację zaktualizowano 2018-12-27 12:21:49, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmiany w
Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 10:54:21, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 10:58:45, wprowadzający: Marek Kula
 Regulamin ZFŚS w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2003-05-29 11:55:00 Informację zaktualizowano 2009-12-08 13:22:40, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia nr 7/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-08 13:23:09, wprowadzający: Marek Kula
  Zarządzenia nr 20/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-08 13:24:15, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku