Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet

UCHWAŁY Budżetowe oraz zmiany w Budżecie
na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/169/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/170/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2018 - 2028

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-15 14:00:15 Informację zaktualizowano 2018-02-15 14:01:58, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA Budżetowa oraz zmiany do budżetu
i WPF na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/111/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2017 - 2028

UCHWAŁA NR XXII/121/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXII/122/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXIII/132/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/137/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/139/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIV/140/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXV/145/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXV/146/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Po

UCHWAŁA NR XXVI/152/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVI/153/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-15 14:02:38, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2013 -
2022

Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:38:24 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:50:52, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2013 -
2022

 Uchwała Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:37:55 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:06, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2011 -
2014

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr X/51/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIII/74/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 luty 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIV/79/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 01 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 10:41:47 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:17, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kiełczygłów na 2011 -
2014

Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2011 - 2014

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 10:35:45 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:30, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2013r.

Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:29:18 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:38, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2013r.

 Uchwała Nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2013 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-02-07 13:26:31 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:47, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2012r.

Uchwała Nr XIII/73/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 01 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 ror

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 11:20:59 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:51:57, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2012r.

 Uchwala nr XII/66/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30grudnia2011r w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 15:30:33 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:25, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2011r.

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr X/50/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:49:47 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:33, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała w sprawie budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2011r.

 Uchwała nr. V/10/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2011rok
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 15:27:49 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:46, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2010r.

Uchwała Nr XXVI/153/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr XXVII/156/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 4 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 5 - PLAN DOTACJI

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr XXVIII/161/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

Uchwała Nr XXIX/164/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 padziernika 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH

Uchwała Nr IV/8/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - OCHRONA ŚRODOWISKA

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:30:38 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:52:55, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała nr XXV/146/2010 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie
budżetu Gminy Kiełczygłów na 2010 rok

Uchwala Nr XXV 146 2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie budżetu gminy kiełczygłów na 2010 r.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - PLAN DOTACJI

Załącznik Nr 4 - OCHRONA ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 5 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-21 10:27:22 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:05, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2009r.

Uchwała nr XVIII/99/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1wydatki

Załącznik Nr 2 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 3 GFOŚiGW

Uchwała nr XIX/108/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Uchwała nr XX/115/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XXI/122/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 plan dotacji

Załącznik Nr 4 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XXII/130/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany w budżecie

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Załącznik Nr 3 - NAKŁADY INWESTYCYJNE

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 12:34:49 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:15, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała nr XVII/92/2008 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

Uchwała nr XVII/92/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

Załącznik Nr 1 dochody na 2009 r.

Załącznik Nr 2 wydatki na 2009 r.

Załącznik Nr 3 zadania zlecone

Załącznik Nr 4 alkohole

Załącznik Nr 5 przychody i rozchody

Załącznik Nr 6 źródła pokrycia deficytu

Załącznik Nr 7 GFOŚiGW

Załącznik Nr 8 nakłady inwestycyjne

Załącznik nr 9 prognoza długu na 2009-2014

Załącznik Nr 10 dochody budżetu państwa

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 12:16:42 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:23, wprowadzający: Marek Kula

Uchwała Nr XI/62/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik nakłady inwestycyjne

Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2008r.

Uchwała nr XIII/68/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008r.

Załącznik Nr1 dochody

załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Uchwała nr XIV/74/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawo

Załącznik Nr 1 - informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - dochody

Załącznik Nr 3 - sprawozdanie za I półrocze 2008 roku - wydatki

Załącznik Nr 4 - informacja z wykonania GFOŚiGW

Załącznik Nr 5 - informacja z wykonania planu finansowego SPZPOZ za I półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 6 - informacja z wykonania planu finansowego GBP za I półrocze 2008 roku

Uchwała nr XV/87/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Załącznik Nr 3 nakłady inwestycyjne

Załącznik Nr 4 GFOŚiGW

Uchwała nr XVI/89/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

Uchwała nr XVII/93/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 1 dochody

Załącznik Nr 2 wydatki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 10:48:30 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:33, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2008r.

 Zarządzenie Nr 3/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 10:48:02 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:53:44, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr X/57/2008 z dnia 29 lutego 2008r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2008r.
 Budżet Gminy na 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2008-03-13 10:57:58 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:55:21, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 13:15:17 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:55:37, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2007r.

 Uchwała Nr V/27/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 13:13:51 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:04, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr IV/20/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2007r.
 Budżet Gminy na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 13:05:11 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:18, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kiełczygłów na 2006r.

 Uchwała Nr XXV/156/2006 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:23:15 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:30, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr XXIV/150/2006 z dnia 24 lutego 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kiełczygłów
na 2006r.
 Budżet Gminy na 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:21:09 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:40, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XXIII 148 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:17:35 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:56:50, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XXII 146 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:16:35 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:57:08, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy
Kiełczygłów na 2005r.

 Uchwała Nr XX 127 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-30 10:10:09 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:57:30, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr XVIII/114/2005 z dnia 25 lutego 2005r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2005r.
 Budżet gminy na 2005 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 13:16:20 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:57:46, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XVII/111/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 13:13:30 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:01, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XVI/107/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 12:50:29 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:23, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwała Nr XV/97/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 12:16:24 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:32, wprowadzający: Marek Kula

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
Kiełczygłów na 2004r.

 Uchwała Nr XIV/91/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 12:08:31 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:41, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr XII/74/2004 z dnia 18 lutego 2004r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2004r.
 Budżet gminy na 2004 r.
Data wprowadzenia informacji 2006-01-19 11:28:54 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:48, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała Nr IV/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiełczygłów
na 2003r.
 Budżet gminy na 2003 r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-19 15:00:00 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:58:55, wprowadzający: Marek Kula
Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2003r.
 Uchwała Nr V/36/2003 ws. dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-20 12:35:00 Informację zaktualizowano 2018-02-15 13:59:02, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku