Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
° 2010
° 2019
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje kwartalne strona główna 

Informacje kwartalne
 
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 08:54:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-20 10:47:30, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:33:08, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:32:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:31:36, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:30:45, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:29:58, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:28:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:28:04, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-29 14:27:12, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-04-23 16:02:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 10:47:26, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:26:05, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:13:07, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:12:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:11:04, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:10:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:08:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:06:34, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:05:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-31 08:05:01, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-27 11:16:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-20 08:27:07, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-22 14:56:23, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:58:32, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:57:57, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:56:54, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:56:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:55:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:55:12, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:54:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-23 13:54:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 14:52:36, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres 01.01.2015 r. do
30.09.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-16 14:58:26 Informację zaktualizowano 2015-11-16 14:59:26, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za okres 01.01.2015 r. do
30.06.2015 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 07:54:27, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2015r

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-27 10:18:21 Informację zaktualizowano 2015-04-27 10:19:04, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-28 11:11:09, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:27:44, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:27:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:26:46, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:26:17, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:25:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:24:45, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:24:21, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 14:22:55, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2014r.
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 14:28:11, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za III kwartał 2013r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-18 09:34:09 Informację zaktualizowano 2013-10-18 09:35:41, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za II kwartał 2013r.
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-19 13:59:24, wprowadzający: Marek Kula
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Kiełczygłów za 2012 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:07:57, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:06:49, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:06:17, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:05:58, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:05:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:05:15, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:04:51, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 13:04:25, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za I kwartał 2013r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 11:41:57, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Kiełczygłów za III kwartał 2012r.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-26 08:35:47, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Kiełczygłów za II kwartał 2012r.
 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 14:39:45 Informację zaktualizowano 2012-07-20 14:40:57, wprowadzający: Marek Kula
Informacja z wykonania budżetu Gminy
Kiełczygłów za 2011 rok
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:19:10, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:54, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:40, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:25, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:17:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:15:49, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:15:24, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:15:05, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:14:40, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:14:19, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-05-16 11:13:48, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-23 12:59:04, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE
 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-10 10:35:28, wprowadzający: Marek Kula
Kwartalna Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-20 07:54:35, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna INFORMACJA
 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-29 08:24:18 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:39:16, wprowadzający: Marek Kula
 Wykonanie budżetu Gminy Kiełczygłów za 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 11:25:58 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:34:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 08:56:55 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:37:32, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 08:58:10 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:37:18, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-16 08:58:28 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:37:05, wprowadzający: Marek Kula

Kwartalna informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 09:35:31 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:35:18, wprowadzający: Marek Kula
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r. w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 11:34:15 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:34:37, wprowadzający: Marek Kula
 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. ktorym w zakresie podatków lib opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozlożono spłatę na raty w kwocie przewyzszajacej 500zł oraz ktorym udzielono pomocy publicznej za 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 11:35:26 Informację zaktualizowano 2011-06-03 09:34:30, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
   2010
   2019
wersja do druku