Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Struktura Organizacyjna Urzędu
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
Uchwały
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
OGŁOSZENIA
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW strona główna 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 26 stycznia 2017r.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 13:00:53, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 13:02:29, wprowadzający: Marek Kula

Konsultacje społeczne w sprawie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kiełczygłów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kiełczygłów

Formularz uwagi i wniosków do PGN dla Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 10:24:12 Informację zaktualizowano 2017-01-04 10:36:44, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku