Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r.
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Inne Sprawozdania
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe strona główna 

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

ORGANIZACJE ORAZ STOWARZYSZENIA W GMINIE
KIEŁCZYGŁÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Skoczylasach
Skoczylasy 21
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Adam Pędziwiatr
Naczelnik: Marcin Pędziwiatr

Jednostka OSP Skoczylasy powstała w 1969r. i liczy 21 członków.


Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie
Huta 1A
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Krzysztof Kowalski
Naczelnik: Mariusz Brożyna

Jednostka OSP Huta powstała w 1948r. i liczy 45 członków (w tym 20 kobiet)


Ochotnicza Straż Pożarna w Glinie
Glina Mała 1A
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Sergiusz Borczyk
Naczelnik: Sebastian Dróżdż

Jednostka OSP Glina powstała w 1954r. i liczy 28 członków (w tym 2 kobiety)


Ochotnicza Straż Pożarna w Dryganku
Dryganek Duży
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Tadeusz Tokarski
Naczelnik: Bojda Janusz

Jednostka OSP Dryganek powstała w 1964r. i liczy 24 członków


Ochotnicza Straż Pożarna w Brutusie
Brutus 39
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Aleksander Kokosiński
Naczelnik: Lech Strzelczyk

Jednostka OSP Brutus powstała w 1961r. i liczy 22 członków (w tym 2 kobiety)


Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczygłowie
ul. Świerczewskiego 19
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Marian Wolnowski
Naczelnik: Piotr Wlaźlak

Jednostka OSP Kiełczygłów powstała w 1919r. i liczy 30 członków

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego


Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzewie
Chorzew 100
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Dawid Trzcina
Naczelnik: Dariusz Krężel

Jednostka OSP Chorzew powstała w 1902r. i liczy 70 członków (w tym 18 kobiet)

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego


Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowie
Obrów 25A
98-358 Kiełczygłów

Prezes: Jerzy Szczepanik
Naczelnik: Krzysztof Kopacki

Jednostka OSP Obrów powstała w 1949r. i liczy 47 członków (w tym 12 kobiet)


Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kiełczygłowie:

Kazimierz Jędrzejski

Komendant Gminny ZOSP RP w Kiełczygłowie:

Marian Wolnowski


KOŁO ROLNICZE (KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH) W OBROWIE

Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) w Obrowie powstało w 1963r. Pierwszą przewodniczącą została p. Leokadia Kałużna. Przez cały okres działalności KGW brało czynny udział w różnego rodzaju kursach: gotowania i pieczenia, świniobicia, w konkursach: więcej mleka wysokiej jakości, oraz więcej warzyw owoców i kwiatów. KGW czynnie uczestniczy w życiu społecznym wsi, gminy, powiatu i województwa (m.in. dożynki chrzanowe, gminne, wyjazd do Lichenia, bale sylwestrowe). Zorganizowano wypożyczalnie naczyń, zakupiono magiel elektryczny, kuchnię gazową, szatkownicę, patelnię elektryczną i inne.

 

W skrócie o działalności KGW:

- czerwiec 2003r. w Woj. Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach odbył się finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, gdzie KGW otrzymało I miejsce na najlepszą potrawę kulinarną „polewkę chrzanową” opartą na tradycyjnej recepturze.

- czerwiec 2004r. – podczas Dni Otwartych Drzwi w Kościerzynie KGW brało udział w konkursie „Nasz produkt na europejski stół”. Zupa chrzanowa zajęła II miejsce.

- listopad 2005r. Telewizja Polska S.A. Oddział w Łodzi (wpis w kronice) …… Zawsze będziemy „smakowicie” wspominać, fantastyczne panie z koła gospodyń. Takiej zupy chrzanowej nie potrafi przygotować nikt na świecie. Przemysław Lisiecki

- wrzesień 2007r. IV Jarmark Wojewódzki w Łodzi, gdzie stoisko pow. pajęczańskiego oblegane było przez tłumy zwiedzających, którzy degustowali zupę chrzanową przygotowaną przez KGW Obrów. Dużym uznaniem cieszyły się również białe sery przygotowane przez KGW oraz miód z pasieki p. Tadeusza Wiśniewskiego z miejscowości Dryganek Mały. Oprawę muzyczną tej imprezy uświetnił występ męskiej grupy „Kapela kiełczygłowianie” z Zespołem Śpiewaczym „Lipniczanie”.

- grudzień 2007r. wyjazd KGW na Kiermasz Sztuki Ludowej i Rękodzieła oraz udział w Warsztatach Plastyki Obrzędowej w ŁDK – Łódź .

- luty 2008r. wystawa prac twórców z Gm. Kiełczygłów w Pałacu Męcińskich – Działoszyn. Prace wystawiły m.in. p. Honorata Fułczyńska, p. Helena Pędziwiatr i p. Anna Mielczarek członkinie KGW.

- marzec 2008r. KGW uczestniczyło w Wielkanocnym Kiermaszu Sztuki Ludowej i Rękodzieła oraz Warsztatach Plastyki Obrzędowej w ŁDK – Łódź. Wykonywano wielkanocne palmy i pisanki.

- kwiecień 2008r. Urząd Gminy wraz z KGW zorganizowało spotkanie z okazji wpisu Obrowskiej Zupy Chrzanowej na listę produktów tradycyjnych. Wśród wielu znakomitych gości byli również studenci Uniwersytetu Łódzkiego – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej.

- maj 2008r. podsumowanie Powiatowego Konkursu „Artystyczne Rękodzieło”, w którym brały udział 4 członkinie KGW. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała p. Helena Pędziwiatr w kategorii drobne prace szydełkowe za koszyczek wielkanocny.

- maj 2008r. KGW z zupą chrzanową na Majówce Samorządowej w Działoszynie.

- czerwiec 2008r. podsumowanie konkursu dla malarzy ludowych i nieprofesjonalnych „Barwy wsi”. Wyróżnienie otrzymała p. Honorata Fułczyńska za obraz „Pan Jezus u Marii i Marty”.

- lipiec 2008r. KGW zwiedza IV Ogólnopolską Wystawę Haftu Krzyżykowego Amatorów w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Zwiedzono również: Galerię, Palmiarnię, Cmentarz Żydowski i Manufakturę.

- sierpień 2008r. wyjazd KGW do Buczku k/Brzezin i uczestnictwo w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, gdzie p. Teresa Kopacka otrzymała III nagrodę za Obrowski ser z praski.

- sierpień 2008r. jubileusz 10-lecia powiatu pajęczańskiego – KGW Obrów przygotowało pyszną zupę chrzanową oraz ser biały z praski. Swoje prace wystawili m.in. twórcy ludowi z Obrowa p. Honorata i Stanisław Fułczyńscy, p. Helena Pędziwiatr, p. Wiesława Pawełoszek. Pani Honorata Fułczyńska otrzymała II nagrodę w konkursie za znak promocyjny gminy i powiatu pajęczańskiego za pracę „Gmina Kiełczygłów – zjadliwa gmina”.

- wrzesień 2008r. XV Krajowe Dni Ziemniaka w Kościerzynie – KGW z Obrowa otrzymało list gratulacyjny za promowanie produktów tradycyjnych i regionalnych oraz działania w celu popularyzowania lokalnej tożsamości dziedzictwa kulturowego w regionie łódzkim.

- grudzień 2008r. KGW Obrów w Kościerzynie na prezentacji i promocji pn. „W kręgu lokalnej bożonarodzeniowej tradycji – potrawy wigilijne i świąteczne”. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi P. Artur Ławniczak wręczył dyplom i nagrodę rzeczową.

- luty 2009r. KGW Obrów otrzymało z rąk wicestarosty Pana Bogdana Hałaczkiewicza dyplom i statuetkę za działalność kulturalną w powiecie pajęczańskim za rok 2008.

- maj 2009r. KGW Obrów na Majówce Samorządowej w Działoszynie z zupą chrzanową w dniu 29 maja 2009r.

- wrzesień 2009r. VI Jarmark Wojewódzki w Łodzi, gdzie stoisko pow. Pajęczańskiego było odwiedzane przez zwiedzających. Degustowano zupę chrzanową i sery przygotowane przez KGW, miody z pasieki P. Tadeusza Wiśniewskiego z Dryganku M., oraz swojskiego chleba od P. Heleny z Kul.

- wrzesień 2009r. Piknik Pożegnanie Lata w Działoszynie KBW promowało Obrowską zupę chrzanową.

- wrzesień 2009r. Podsumowanie warsztatów kulinarnych zorganizowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

- listopad 2009r Andrzejki zorganizowane przez KGW w Obrowie. Zaproszono władze gminne, powiatowe i wojewódzkie.

- grudzień 2009r.  Łódź Pałac Poznańskich – KGW na promocji książki Aldony Plucińskiej „Polskie Świętowanie”.

- grudzień 2009r KGW na wycieczce w Częstochowie w ramach PPWOW. Zwiedzano Galerię Jurajska oraz obejrzano film „Nigdy nie mów nigdy” w kinie Cinema City.

Skład Kółka Rolniczego (Koło Gospodyń Wiejskich)

Przewodnicząca – Wiesława Pawełoszek

Z-ca Przewodniczącego - Teresa Kopacka

Skarbnik – Alfreda Olczak

Sekretarz – Krystyna Szczepanik

Na chwile obecną (maj 2011) Kółko Rolnicze (KGW) w Obrowie liczy 35 członków.

Adres Kółka Rolniczego (Koło Gospodyń Wiejskich) w Obrowie:

Kółko Rolnicze (Koło Gospodyń Wiejskich)

Wiesława Pawełoszek

Obrów 5, 98-358 Kiełczygłów


STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI GLINA DUŻA I GLINA MAŁA "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ"
 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża i Glina Mała "Lepsza Przyszłość" powstało w 2010r., a dokładnie 14 grudnia 2010r. zostało wpisane i zarejestrowane w KRS. Przewodniczącą stowarzyszenia została p. Agnieszka Maliszak. 

Skład Stowarzyszenia "Lepsza Przyszłość"

Przewodnicząca - Agnieszka Maliszak

Z-ca Przewodniczącego - Marzena Janik

Skarbnik - Marianna Pędziwiatr

Sekretarz - Patrycja Kucharczyk

Członek - Irena Foltyńska  

Adres Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża i Glina Mała „Lepsza Przyszłość”

Agnieszka Maliszak

Glina Mała 1A, 98-358 Kiełczygłów


STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KIEŁCZYGŁÓWEK - KUSZYNA "ZACISZE K2"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kiełczygłówek - Kuszyna "Zacisze K2" powstało w 2010r., a dokładnie 22 listopada 2010r. zostało wpisane i zarejestrowanie w KRS. Przewodniczącą stowarzyszenia została p. Justyna Foltyńska. 

Skład Stowarzyszenia "Zacisze K2"

Przewodnicząca – Justyna Foltyńska

Skarbnik – Agata Niemczyńska

Sekretarz – Monika Kruk

Członek – Anna Kula

Na chwile obecną (maj 2011) Stowarzyszenie „Zacisze K2” liczy 25 członków.

Adres Stowarzyszenia „Zacisze K2”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kiełczygłówek - Kuszyna „Zacisze K2”

Justyna Foltyńska

Kuszyna 19, 98-358 Kiełczygłów

 


STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY KIEŁCZYGŁÓW "SZANSA"
 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kiełczygłów "Szansa" powstało w 2010r., a dokładnie 17 maja 2010r. zostało wpisane i zarejestrowanie w KRS. Przewodniczącą stowarzyszenia została p. Wiesława Borczyk. 

Skład Stowarzyszenia "Szansa"

Przewodnicząca – Wiesława Borczyk

Z-ca Przewodniczącego – Tadeusza Iskra

Skarbnik – Urszula Foltyńska

Sekretarz – Agata Mizera - Leszczyk

Członek – Zenon Borczyk

Na chwile obecną (maj 2011) Stowarzyszenie „Szansa” liczy 24 członków.

Adres Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kiełczygłów  „Szansa”

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kiełczygłów  „Szansa”

Wiesława Borczyk

ul. Tysiąclecia 27, 98-358 Kiełczygłów

Powyższe stowarzyszenia oraz organizacje są zarejestrowane i posiadają wpis do KRS oraz REGON. Dzięki wstąpieniu Gminy Kiełczygłów oraz powyższych stowarzyszeń do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie będą mogły sięgnąć po małe granty z funduszy Unii Europejskiej składając wnioski na dofinansowanie działań poprawiających wizerunek swojej miejscowości.

Działa również jeszcze nieformalne stowarzyszenie w miejscowości Huta oraz Chorzew, które zawiązały kobiety jako miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie i Chorzewie, a także Koło Emerytów i Rencistów w Chorzewie i Kiełczygłowie.

Działają również na terenie Gminy Kiełczygłów Koło Łowieckie w Chorzewie i Koło Wędkarskie w Pierzynach Dużych.  

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 09:22:33 Informację zaktualizowano 2013-05-07 11:12:48, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku