Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
° Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych oraz Ochrony Danych Osobowych
° Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie
° Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 NABÓR na wolne stanowisko pracy strona główna 

NABÓR na wolne stanowisko pracy

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników
naboru na wolne stanowisko Inspektor ds. Płac i
Rozliczeń Finansowych
 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-19 14:49:04 Informację zaktualizowano 2015-10-20 08:26:05, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA Wójta Gminy Kiełczygłów w
sprawie wyników naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-13 10:40:43, wprowadzający: Marek Kula

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
Inspektor ds. płac i rozliczeń
finansowych


 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 09:53:31, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 09:58:00, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 10:11:09, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA Wójta Gminy Kiełczygłów w
sprawie wyników naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 12:34:44, wprowadzający: Marek Kula

Lista kandydatów spełniajacych wymagania
formalne

 
Data wprowadzenia informacji 2015-08-21 13:25:52, wprowadzający: Marek Kula

Nabór na wolne stanowisko kierownicze
SEKRETARZA GMINY KIEŁCZYGŁÓW

Z dniem 31 lipca 2015r. Wójt Gminy Kiełczygłów OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE SEKRETARZ GMINY KIEŁCZYGŁÓW.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 12:30:14 Informację zaktualizowano 2015-07-31 12:30:54, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 12:30:48 Informację zaktualizowano 2015-07-31 12:31:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-18 12:33:43 Informację zaktualizowano 2015-07-31 12:32:24, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
   Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych oraz Ochrony Danych Osobowych
   Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie
   Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
wersja do druku