Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada strona główna 

Rada

Lp.

 

Imię i nazwisko, funkcja, sołectwo

Wszystkie oświadczenia
majątkowe radnych i kierowników jednostek są w linku "Oświadczenia majątkowe"

1

Agata Niemczyńska - Radna, Sołectwo Kiełczygłówek

 

2

Ewa Tkaczyńska - Radna, Sołectwo Brutus  

3

Łukasz Koniecka - Radny, Sołectwo Glina  

4

Swędrak Zenon - Przewodniczący Rady Gminy
Sołectwo Dąbrowa

 

5

Kuberski Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Sołectwo Tuchań

 

6

Halina Iskra - Radna, Sołectwo Kiełczygłów  

7

Wiesława Pawełoszek - Radna, Sołectwo Obrów  

8

Ewa Sudak - Radna, Sołectwo Skoczylasy  

9

Marcin Trzeciak - Radny, Sołectwo Gumnisko  

10

Bogdan Walaszczyk - Radny, Sołectwo Huta  

11

Anna Beśka - Radna, Sołectwo Osina  

12

Agnieszka Golc - Radna, Sołectwo Kiełczygłów  

13

Ewa Boras - Radna, Sołectwo Dryganek  

14

Dawid Trzcina - Radny, Sołectwo Chorzew  

15

Stanislaw Zając - Radny, Sołectwo Chorzew  
 
Data wprowadzenia informacji 2002-09-17 14:46:00 Informację zaktualizowano 2019-01-15 13:24:49, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku