Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi

 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 08:46:49, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 08:47:40, wprowadzający: Marek Kula

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia
25.05.2018r.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 10:30:32, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 10:32:19, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 10:33:20, wprowadzający: Marek Kula

Kurenda w sprawie zmianą sposobu
zagospodarowania i wykorzystania terenu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-30 12:56:24, wprowadzający: Marek Kula

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 29.07.2016r.

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-29 13:23:27 Informację zaktualizowano 2016-07-29 13:25:47, wprowadzający: Marek Kula

Studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-27 10:34:05 Informację zaktualizowano 2015-11-27 10:35:18, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-27 10:33:20, wprowadzający: Marek Kula

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Kiełczygłów

 Wniosek o wydanie Wypisu i Wyrysu z MPZP Gminy Kiełczygłów - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-08-04 09:36:16, wprowadzający: Marek Kula

Studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kiełczygłów

Tekst Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiełczygłów

MAPA Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-20 08:51:56, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-10 09:41:45, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 14:32:48, wprowadzający: Marek Kula
OBWIESZCZENIE
 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 08:17:22 Informację zaktualizowano 2014-10-22 08:17:59, wprowadzający: Marek Kula
OBWIASZCZENIE
 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-18 15:02:08, wprowadzający: Marek Kula

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu MPZP

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-21 14:07:19, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-14 14:02:07, wprowadzający: Marek Kula

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁODZKIEGO z dnia
31.01.2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 11:08:17 Informację zaktualizowano 2014-02-06 11:18:40, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 09:58:44 Informację zaktualizowano 2014-01-31 10:03:06, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-31 09:59:48 Informację zaktualizowano 2014-01-31 10:02:28, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 14:46:13 Informację zaktualizowano 2013-11-28 14:57:18, wprowadzający: Marek Kula
 Podsumowanie do w/w dokumentów - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 14:51:55 Informację zaktualizowano 2013-11-29 08:29:47, wprowadzający: Marek Kula

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/195/2013

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/196/2013

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr XXIX/197/2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-28 15:03:51, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-15 12:02:14, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 08:40:32, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 08:40:14, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 08:36:37, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 08:35:59, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 08:31:57, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 08:31:08, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-23 08:33:59 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:35:20, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 09:57:44 Informację zaktualizowano 2013-04-23 08:35:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-11 09:52:14, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 12:29:57, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 12:29:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 12:29:02, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 12:28:43, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 12:28:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 12:27:36, wprowadzający: Marek Kula
 Uchwały_w_sprawie_MPZP_Gminy_Kiełczygłów_oraz_Studium_uwarunkowań_i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego_Gminy_Kiełczygłów_-_pobierz
Data wprowadzenia informacji 2012-06-29 13:23:16, wprowadzający: Marek Kula

Projekt studium

Studium uwarunkowań Gminy Kiełczygłów

Studium kierunków Gminy Kiełczygłów

 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 08:44:22, wprowadzający: Marek Kula

Prognoza oddziaływania na środowisko
ustaleń projektu studium

Załącznik nr 1 - system ekologiczny gminy

Załącznik nr 2 - tereny chronione akustyucznie

 Program oddziaływania na środowisko - tekst
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 08:50:45, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 08:25:57, wprowadzający: Marek Kula

Tytuł Uchwała oraz tekst jednolity Planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kiełczygłów

 Uchwała nr. V/25/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 23 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 13:00:07 Informację zaktualizowano 2011-12-19 13:02:07, wprowadzający: Marek Kula

ZAWIADOMIENIE z dnia 01.12.2011r.
 Zawiadomienie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2011-12-01 10:30:34, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-30 08:55:16, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-30 08:54:09 Informację zaktualizowano 2011-06-30 08:54:33, wprowadzający: Marek Kula

OBWIESZCZENIE
Poniżej przedstawiamy OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-12 12:06:15, wprowadzający: Marek Kula

DECYZJA NR 1/2008 WóJTA GMINY
KIEłCZYGłóW z dnia 31.03.2008r.

W załączeniu zamieszczona jest Decyzja Nr 1/2008 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31.03.2008r. wraz z załącznikiem Nr 2 - charakterystyka całego przedsięwzięcia - o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiełczygłów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do wszystkich budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w miejscowości Kiełczygłów i Kolonia Kiełczygłów, a także budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczygłów.

Decyzja jest w formacie PDF.

 Decyzja - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 09:56:34 Informację zaktualizowano 2008-04-04 09:59:38, wprowadzający: Marek Kula
 Załącznik Nr 2 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 10:00:02, wprowadzający: Marek Kula

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z
dnia 30.09.2008r.

Poniżej przedstawiamy Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Urzędzie Gminy Kiełczygłów na wniosek Gminy Rząśnia.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-30 14:59:07, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-30 14:59:30, wprowadzający: Marek Kula

DECYZJA WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia
04.11.2008r.>/b>
Poniżej umieszczamy Decyzje wraz z załącznikiem Wójta Gminy Kiełczygłów o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie odcinka drogi relacji Marcelin-Brutus-Rząśnia.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 08:03:13 Informację zaktualizowano 2008-11-05 08:04:38, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 08:04:50, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 08:04:57, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 08:05:04, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 08:05:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 08:05:17, wprowadzający: Marek Kula

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 06.01.2009r.

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06 stycznia 2009r. 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-07 13:11:01, wprowadzający: Marek Kula

OBWIESZCZENIE z dnia 15.04.2009r.
Obwieszczenie

Powyżej umieszczamy Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Rząśnia - Brutus - Marcelin.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-17 14:27:52, wprowadzający: Marek Kula

OBWIESZCZENIE z dnia 09.07.2009r.

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 13:53:23, wprowadzający: Marek Kula

OBWIESZCZENIE z dnia 22 lipca
2009r.

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 22 lipca 2009r. o wydaniu decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach.


 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-22 14:04:02, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-31 08:28:18, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku