Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
OGŁOSZENIA
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów strona główna 

Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Transmisja z obrad Rady Gminy Kiełczygłów
dostępna jest na stronie internetowej Gminy
Kiełczygłów pod bezpośrednim adresem:

http://www.kielczyglow.pl/news,630,transmisja-z-obrad-rady-gminy-kielczyglow.html

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:35:14 Informację zaktualizowano 2018-11-22 08:36:17, wprowadzający: Marek Kula
Alternatywny link z dedykowanym odtwarzaczem (m.
in. dla przegladarek nie obsługujących ramek):

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kielczygugses

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:37:43, wprowadzający: Marek Kula
Archiwalne nagrania obrad sesji Rady Gminy
Kiełczygłów

I sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 listopada 2018 r.


II sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 listopada 2018 r.


III sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 05 grudnia 2018 r.


Pod linkiem : Transmisje obrad Rady Gminy Kiełczygłów - Archiwalne


IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


V sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:39:04 Informację zaktualizowano 2018-12-06 08:36:26, wprowadzający: Marek Kula
Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i
utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Kiełczygłów

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Kiełczygłów informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kiełczygłów. Siedzibą Gminy Kiełczygłów jest Urząd Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 43 8425022; adresu e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl.


2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Michałem Bartelą poprzez adres e-mail: iod@myiod.pl.


3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kiełczygłowie, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.


4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Kiełczygłów jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.


7. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-22 08:40:33 Informację zaktualizowano 2018-11-26 12:45:26, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku