Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut Gminy Kiełczygłów strona główna 

Statut Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 10 października 2018 r. w
sprawie Statutu Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Kiełczygłow z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-30 15:05:01, wprowadzający: Marek Kula
STATUT GMINY KIEŁCZYGŁÓW
 Uchwała Nr XXXIII/229/2014 ws. uchwalenia Statutu Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-20 10:54:00 Informację zaktualizowano 2014-11-20 09:34:20, wprowadzający: Marek Kula
Uchwała w sprawie zmiany STATUTU GMINY
KIEŁCZYGŁÓW
 Uchwała Nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 25 czerwca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 09:36:43, wprowadzający: Marek Kula

Gospodarstwo pomocnicze
 Uchwała Nr V/33/2003 ws. uchwalenia Statutu Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2003-05-21 10:54:00 Informację zaktualizowano 2014-11-20 09:34:30, wprowadzający: Marek Kula

Przedszkole w Chorzewie
 STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CHORZEWIE
Data wprowadzenia informacji 2003-05-21 10:58:00 Informację zaktualizowano 2014-11-20 09:34:37, wprowadzający: Marek Kula

Szkoła Podstawowa w Kiełczygłowie
 Załącznik do uchwały Nr VII/52/99 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 20.08.1999r - Statut Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2003-05-29 11:52:00 Informację zaktualizowano 2014-11-20 09:34:44, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku