Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
° Deklaracje Podatkowe
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2023 ROK -
AKTUALNE

Prosimy o wydrukowanie załączonej poniżej Klauzuly RODO, podpisanie i dołączenie do składanych deklaracji lub innnych dokumentów związanych z podatkiem lokalnym w tutejszym Urzędzie Gminy Kiełczygłów.

UCHWAŁA NR XL/281/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XL/282/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Klauzula informacyjna do organu podatkowego

 

Poniżej publikujemy link do strony internetowej Portalu Podatkowego, na którym opublikowane są NOWE wzory formularzy deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Wszystkie plik są w foarmacie *PDF.


https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 10:22:21, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2022 ROK -
AKTUALNE

Prosimy o wydrukowanie załączonej poniżej Klauzuly RODO, podpisanie i dołączenie do składanych deklaracji lub innnych dokumentów związanych z podatkiem lokalnym w tutejszym Urzędzie Gminy Kiełczygłów.

UCHWAŁA NR XXVIII/202/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII/201/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2022

UCHWAŁA NR XXVIII/203/21 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Klauzula informacyjna do organu podatkowego

 

Poniżej publikujemy link do strony internetowej Portalu Podatkowego, na którym opublikowane są NOWE wzory formularzy deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Wszystkie plik są w foarmacie *PDF.


https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-11 12:12:43 Informację zaktualizowano 2022-12-14 10:17:46, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2021 ROK -
AKTUALNE

Prosimy o wydrukowanie załączonej poniżej Klauzuly RODO, podpisanie i dołączenie do składanych deklaracji lub innnych dokumentów związanych z podatkiem lokalnym w tutejszym Urzędzie Gminy Kiełczygłów.

Klauzula informacyjna do organu podatkowego

UCHWAŁA NR XX14820 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2021

UCHWAŁA NR XX/149/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-09 14:50:39, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 ROK -
AKTUALNE

Prosimy o wydrukowanie załączonej poniżej Klauzuly RODO, podpisanie i dołączenie do składanych deklaracji lub innnych dokumentów związanych z podatkiem lokalnym w tutejszym Urzędzie Gminy Kiełczygłów.

Klauzula informacyjna do organu podatkowego - RODO

UCHWAŁA NR XII/86/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2020

UCHWAŁA NR XII/87/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII/88/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/89/19 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-02 10:28:50 Informację zaktualizowano 2020-01-20 14:01:42, wprowadzający: Marek Kula

Poniżej publikujemy link do strony internetowej Portalu Podatkowego, na którym opublikowane są NOWE wzory formularzy deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Wszystkie plik są w foarmacie *PDF.


https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 13:53:05 Informację zaktualizowano 2020-01-20 13:53:53, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY PODATKOWE na 2019 rok -
AKTUALNE

UCHWAŁA NR III/11/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2019

UCHWAŁA NR III/12/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-11 14:09:41 Informację zaktualizowano 2018-12-11 14:11:33, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawach podatku - aktualne na
2018 rok

Uchwała Nr XXVI/149/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2018

Uchwała Nr XXVI/150/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/151/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 13:16:07, wprowadzający: Marek Kula

Wykonanie Budżetu Gminy Kiełczygłów za
2014r. oraz Wykaz osób którym udzielono ulgi,
odroczenia, umorzenia lub rozłożono na raty
spłatę
 Informacja oraz wykaz - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 11:04:49 Informację zaktualizowano 2015-05-28 11:05:51, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁY w sprawach podatku oraz deklaracje
i informacje - aktualne na 2013 roku.

Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy KIełczygłów z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości

DEKLARACJA - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2013

DEKLARACJA - PODATEK ROLNY

INFORMACJA - PODATEK ROLNY

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

DEKLARACJA - PODATEK LEŚNY

INFORMACJA - PODATEK LEŚNY

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 14:45:55 Informację zaktualizowano 2013-01-21 12:51:12, wprowadzający: Marek Kula
Podatek od środków transportu

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/145/2005 z dnia 29 listopada 2005r. uchwala, co następuje :


Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 :


1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej : a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 570zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950zł c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.150zł 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, które mają : - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, - cztery i więcej osi jezdnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.200zł 3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu jezdnego : a) od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.450zł 4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : a) od 12 ton do 36 ton włącznie, które mają : - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 1.830zł b) powyżej 36 ton, które mają : - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych - 2.400zł 5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 950zł 6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą : a) od 12 ton do 36 ton włącznie, które posiadają : - jedną oś jezdną, - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.350zł b) powyżej 36 ton, które posiadają : - jedną oś jezdną, - dwie osie jezdne, - trzy osie jezdne, z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.750zł 7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia : a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.100zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.300zł

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-20 10:42:00 Informację zaktualizowano 2006-01-19 13:30:41, wprowadzający: Marek Kula
Opłaty lokalne

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/142/2005 z dnia 29 listopada 2005r. uchwala, co następuje :


Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2006r. : 1) od budynków mieszkaniowych lub ich części : - od 1m² powierzchni użytkowej – 0,28zł. 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej : - od 1m² powierzchni użytkowej – 14,20zł. 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym : - od 1m² powierzchni użytkowej - 5,00zł. 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych : - od 1m² powierzchni użytkowej - 3,50zł. 5) od pozostałych budynków lub ich części : - od 1m² powierzchni użytkowej – 5,70zł 6) od budowli – 2% ich wartości, 7) od 1m² powierzchni gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni użytkowej – 0,65zł b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha pow. – 1,90zł c) pozostałych – 0,30zł


Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/144/2005 z dnia 29 listopada 2005r. uchwala, co następuje :


Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od posiadania psów : 1) rolnicy – od trzeciego psa i każdego następnego – 30zł 2) pozostali mieszkańcy : a) zwolnieni są z rocznej opłaty od posiadania jednego psa, b) od drugiego psa i każdego następnego – 30zł

 
Data wprowadzenia informacji 2003-05-20 10:22:00 Informację zaktualizowano 2006-01-19 13:32:17, wprowadzający: Marek Kula

Wykaz ulg i umorzeń

W związku z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) - Urząd Gminy w Kiełczygłowie w załączeniu podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2005r.


 

 Wykaz osób fizycznych, którym udzielono umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty opłatę za podatek w 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2006-06-07 08:08:26, wprowadzający: Marek Kula

PODATEK NA ROK 2007Podatek od nieruchomości


Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/6/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

Roczne stawki podatku od nieruchomości.
1.Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,68 zł
b)pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 1,90 zł
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,32 zł

2.Od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,29 zł
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 14,30 zł
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 5,50 zł
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej - 3,60 zł
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 5,90 zł

3.Od budowli - 2% ich wartościPodatek od nieruchomości - zwolnienia

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1.Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych ludności,
2.Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych z wyłączeniem gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Podatek od posiadania psów

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/8/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

1.Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od jednego psa.
2.Zwalnia się pobór podatku od posiadania psów z tytułu posiadania jednego psa służącego do pilnowania gospodarstwa domowego.Podatek w sprawie opłat targowej

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/9/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :

1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wynosi - 10 zł.
2. Opłata targowa pobierana jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Na pobraną opłatę pracownik wydaje pokwitowanie stanowiące dowód pobrania opłaty. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.Podatek od środków tarnsportowych

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr II/10/2006 z dnia 06 grudnia 2006r. uchwala, co następuje :


1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - stawka podatku - 580,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - stawka podatku - 970,00 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 170,00 zł


2.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 220,00 zł, - trzy osie - 2 220,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 220,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 220,00 zł, - trzy osie - 2 220,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 220,00 zł.


3.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 470,00 zł


4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 1 850,00 zł, - trzy osie - 1 850,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 420,00 zł, - trzy osie - 2 420,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 1 850,00 zł, - trzy osie - 1 850,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 420,00 zł, - trzy osie - 2 420,00 zł.


5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


Dopuszczalna masa całkowita od 7 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 970,00 zł


6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 370,00 zł, - dwie osie - 1 370,00 zł, - trzy osie - 1 370,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 770,00 zł, - dwie osie - 1 770,00 zł, - trzy osie - 1 770,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 370,00 zł, - dwie osie - 1 370,00 zł, - trzy osie - 1 370,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 770,00 zł, - dwie osie - 1 770,00 zł, - trzy osie - 1 770,00 zł.


7.Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Liczba miejsc do siedzenia - mniej niż 30 miejsc - stawka podatku - 1 120,00 zł
Liczba miejsc do siedzenia - 30 miejsc lub więcej - stawka podatku - 1 320,00 zł

 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-05 13:15:41, wprowadzający: Marek Kula

PODATEK NA ROK 2008Podatek od nieruchomości

Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:

Roczne stawki podatku od nieruchomości.1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,69 zł

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha

powierzchni – 1,95 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,33 zł2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,29 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni

użytkowej - 14,30 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 5,55 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych od 1m² powierzchni użytkowej - 3,65 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej - 5,95 zł3. Od budowli - 2% ich wartości
Podatek od niruchomości - zwoleniaRada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz odprowadzania i

oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych ludności,2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych z wyłączeniem

gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podatek w sprawie opłat targowejRada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:1. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na

targowiskach wynosi - 10 zł.2. Opłata targowa pobierana jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy

bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży. Na pobraną opłatę pracownik wydaje

pokwitowanie stanowiące dowód pobrania opłaty. Pokwitowanie należy zachować do kontroli.
Podatek od środków tarnsportowychRada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/39/2007 z dnia 16 listopada 2007r. uchwala co następuje:1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - stawka podatku - 590,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - stawka podatku - 980,00 zł, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 180,00 zł


2.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 230,00 zł, - trzy osie - 2 230,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 230,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita 12 ton i więcej z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 230,00 zł, - trzy osie - 2 230,00 zł, - cztery osie i więcej - 2 230,00 zł.


3.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita od 3,5 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 1 480,00 zł


4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 1 860,00 zł, - trzy osie - 1 860,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - dwie osie - 2 430,00 zł, - trzy osie - 2 430,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 1 860,00 zł, - trzy osie - 1 860,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - dwie osie - 2 430,00 zł, - trzy osie - 2 430,00 zł.


5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


Dopuszczalna masa całkowita od 7 tony i poniżej 12 ton - stawka podatku - 980,00 zł


6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 380,00 zł, - dwie osie - 1 380,00 zł, - trzy osie - 1 380,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - jedna oś - 1 780,00 zł, - dwie osie - 1 780,00 zł, - trzy osie - 1 780,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita od 12 ton do 36 ton włącznie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 380,00 zł, - dwie osie - 1 380,00 zł, - trzy osie - 1 380,00 zł.
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - jedna oś - 1 780,00 zł, - dwie osie - 1 780,00 zł, - trzy osie - 1 780,00 zł.


7.Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:


Liczba miejsc do siedzenia - mniej niż 30 miejsc - stawka podatku - 1 130,00 zł
Liczba miejsc do siedzenia - 30 miejsc lub więcej - stawka podatku - 1 330,00 zł 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 11:19:40 Informację zaktualizowano 2008-06-06 11:25:21, wprowadzający: Marek Kula

PODATEK NA ROK 2010

Podatek od nieruchomości Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/134/2009 z dnia  29 października 2009 r.uchwala co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości.

1) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,72 zł,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha

powierzchni - 2,00 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł.

2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,31 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni

użytkowej - 14,50 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,60 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej -

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,70 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,00 zł.

3) Od budowli - 2% ich wartości.


Podatek od niruchomości - zwolenia Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/135/2009 z dnia 29 października 2009 r. uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki i budowle służące do przesyłania i uzdatniania wody oraz

odprowadzania i oczyszczania ścieków, a służące zbiorowemu zaspokajaniu potrzeb bytowych

ludności.

2. Grunty, budynki i budowle wykorzystywane przez jednostki straży pożarnych

z wyłączeniem gruntów i budynków lub części budynków wykorzystywanych bądź związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1. Środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem

określonych w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Środki transportowe służące do wykonywania zadań gminy za wyjątkiem określonych

w art 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/84/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 października

2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od podatku należnego od dnia

1 stycznia 2010 roku.

 


Podatek od środków tarnsportowych Rada Gminy w Kiełczygłowie zgodnie z Uchwałą Nr XXII/133/2009 z dnia 29 paździrnik 2009 r. uchwala co następuje:

 

1.    Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

500,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

850,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1 020,00 zł

 

2.    Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

 

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

 

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

dwie osie

trzy osie

cztery osie i więcej

dwie osie

trzy osie

cztery osie i więcej

12 ton i poniżej 29 ton   

1 900,00 zł

1 900,00 zł

1 900,00 zł

1 900,00 zł

1 900,00 zł

1 900,00 zł

29 ton i więcej

1900,00 zł

1 900,00 zł

1 900,00 zł

1 900,00 zł

1 900,00 zł

2 479,97 zł

                                                                                 

3.    Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 350,00 zł

 

4.    Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

 

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

 

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

dwie osie

trzy osie

dwie osie

trzy osie

od 12 ton i poniżej 31 ton

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 742,06 zł

od 31 ton do 36 ton włącznie

1 600,00 zł

1 600,00 zł

1 959,23 zł

1 742,06 zł

powyżej 36 ton i poniżej 40 ton

1 850,00 zł

1 850,00 zł

2 200,00 zł

2 200,00 zł

40 ton i więcej

1 850,00 zł

1 850,00 zł

2 200,00 zł

2 576,88 zł

 

5.    Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

od 7 tony i poniżej 12 ton

850,00 zł

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-09 07:58:13 Informację zaktualizowano 2009-11-09 08:21:01, wprowadzający: Marek Kula

6.    Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

 

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi jezdnych

 

 

Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

jedna oś

dwie osie

trzy osie

jedna oś

dwie osie

trzy osie

od 12 ton do 36 ton włącznie  

1 250,00 zł

1 250,00 zł

1 250,00 zł

1 250,00 zł

1 305,39 zł

1 250,00 zł

powyżej 36 ton

1 550,00 zł

1 550,00 zł

1 550,00 zł

1 550,00 zł

1 718,71 zł

1 550,00 zł

 

7.    Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 

 

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku

mniej niż 30 miejsc

1 000,00 zł

30 miejsc lub więcej

1 200,00 zł

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-09 08:17:31, wprowadzający: Marek Kula

Prosimy o wydrukowanie załączonej poniżej Klauzuly RODO, podpisanie i dołączenie do składanych deklaracji lub innnych dokumentów związanych z podatkiem lokalnym w tutejszym Urzędzie Gminy Kiełczygłów.

UCHWAŁA NR XL/281/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/282/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Klauzula informacyjna do organu podatkowego

 

Poniżej publikujemy link do strony internetowej Portalu Podatkowego, na którym opublikowane są NOWE wzory formularzy deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Wszystkie plik są w foarmacie *PDF.


https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-14 10:16:53, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Deklaracje Podatkowe . 
wersja do druku