Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia strona główna 

Zarządzenia

Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów Nr
21/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie
skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kiełczygłowie

 Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów Nr 212018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-31 09:25:45, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
od 2003 do 2006 roku
 Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów do 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2003-05-29 13:20:00 Informację zaktualizowano 2007-02-05 13:03:17, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta rok 2006
 Do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-02-05 13:12:12 Informację zaktualizowano 2007-05-10 12:37:57, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta rok 2007
 Zarządzenie Nr 1/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 12:40:58, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 2/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-11 08:28:57, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 3/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 12:41:32 Informację zaktualizowano 2007-05-11 08:29:48, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 5/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 12:41:58 Informację zaktualizowano 2007-05-11 08:31:37, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 6/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 12:42:27 Informację zaktualizowano 2007-05-11 08:31:10, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 7/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-05-10 12:42:50 Informację zaktualizowano 2007-05-11 08:30:49, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 8/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:07:12, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 9/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:07:43, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 10/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:08:10, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 11/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:08:35, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 12/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:11:18, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 13/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:11:51, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 14/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:12:18, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 15/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-08-23 12:12:47, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 16/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 13:49:36 Informację zaktualizowano 2007-09-26 13:57:28, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 17/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 13:49:57, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 18/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 13:50:19, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 19/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 13:50:46, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 20/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 13:51:05, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 21/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2007-09-26 13:51:25, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 22/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:25:55, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 23/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:37:48, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 24/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:38:10, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 25/2007 wraz z załącznikami .rar - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:38:44, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 26/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:39:04, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 27/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:39:19, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 28/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:39:43, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 29/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:40:09, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 30/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:40:35, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 31/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-01-17 10:40:57, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 33/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-07-29 13:55:42 Informację zaktualizowano 2008-07-29 13:57:40, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 34/2007 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-07-29 13:56:06 Informację zaktualizowano 2008-07-29 13:57:50, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2008

 Zarządzenie Nr 1/2008 skompresowane winrar - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 10:38:57 Informację zaktualizowano 2009-12-03 10:54:34, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 2/2008 skompresowane winrar - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 10:40:06 Informację zaktualizowano 2008-07-29 13:58:51, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 3/2008 - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2008-06-06 10:40:25 Informację zaktualizowano 2008-07-29 13:59:19, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie nr 4/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie za rok 2007.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:04:18 Informację zaktualizowano 2009-12-03 09:05:12, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie nr 5/2008 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:07:35, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie nr 6/2008 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej według stanu na 31.12.2007r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:11:11, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:12:57, wprowadzający: Marek Kula
 Zzrządzenie nr 8/2008 w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Kiełczygłów oraz Zespołu Warsztatowego...
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:14:54 Informację zaktualizowano 2009-12-03 09:15:19, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:17:13, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:19:29 Informację zaktualizowano 2009-12-03 09:33:13, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia nr 11/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Dminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:36:01, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia nr 12/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych..
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:41:17, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:43:17, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie projektu budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 4 do Zarzadzenia nr 14/2008

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 14/2008

Projekt Uchwała w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY KIEŁCZYGŁÓW NA 2009 ROK

Budżet na 2009 część opisowa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiełczygłów

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 09:48:34 Informację zaktualizowano 2009-12-03 13:02:12, wprowadzający: Marek Kula
 ZARZĄDZENIE NR 15/2008 w sprawie powołania komisji stypendialnej
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:35:20, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:36:27, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Nr 14/2008 z dnia 6 listopada dotyczącego projektu budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2008

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:39:33 Informację zaktualizowano 2009-12-03 10:42:06, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa dla autobusu szkolnego GIMBUS marki Autosan H0909L będącego własnością Urzędu Gminy Kiełczygłów.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:44:25, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:46:11, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 20/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:47:18, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych finansowych w Urzędzie Gminy Kiełczygłów”
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:48:54 Informację zaktualizowano 2009-12-03 10:49:51, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:51:00, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia nr 23/2008 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Knop-Piekara do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego .
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 10:52:48, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-17 11:01:28 Informację zaktualizowano 2009-12-07 20:54:49, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1/2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:24:40 Informację zaktualizowano 2009-12-03 11:28:42, wprowadzający: Marek Kula
 Zzrządzenia nr 2/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji społecznej.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:31:06, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz sprawozdania rocznego z

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 3/2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:31:25 Informację zaktualizowano 2009-12-03 11:37:10, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:38:31, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:39:27, wprowadzający: Marek Kula
 Obwieszczenia Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:41:18, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia nr 7/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:43:16 Informację zaktualizowano 2010-12-01 11:03:05, wprowadzający: Marek Kula
 Obwieszczenia Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 kwietnia 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:45:02, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia nr 8/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:46:45, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr10 /2009 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania planu Reagowania Kryzysowego.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:54:44 Informację zaktualizowano 2009-12-03 11:57:40, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych...
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 11:59:00, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:00:35, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2009

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:04:16 Informację zaktualizowano 2009-12-03 12:09:26, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:11:08, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:12:12, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia Nr 16/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:13:52, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:14:24 Informację zaktualizowano 2009-12-03 12:20:34, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:21:28, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:22:24, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia nr 20/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2009-12-08 13:21:13, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 09:14:16 Informację zaktualizowano 2011-03-09 13:36:41, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia Nr 22/2009 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania doszkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego...
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:25:31, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kiełczygłów i określenia zakresu jej działania.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:34:50, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy Kiełczygłów na 2010 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 24/2009

Projekt Uchwały Budżetowej na 2010 rok

Projekt budżetu strona tytułowa

Budżet 2010 część opisowa

Mienie komunalna

Wykaz mienia komunalnego2010

 
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 12:35:17 Informację zaktualizowano 2009-12-03 12:56:53, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-11-17 11:20:51, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie - pobierz
Data wprowadzenia informacji 2009-11-17 11:30:15, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 13:03:59, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenia Nr 28/2009 Szefa Obrony Cywilnej Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-12-03 13:06:27, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2010

Zarządzenie Nr 1 2010 z dnia 25 lutego 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Zarządzenie Nr 2 2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 3 2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach PPWOW

Zarządzienie Nr 4 2010 z dznia 12 maja 2010 r. w sprawie obwieszczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarzadzenie Nr 5 2010 z dnia 12 maja 2010r. w sprawieinformacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 6 2010 z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarzadzienie Nr 7 2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 8 2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych oraz w infrastrukturze komunalnej, które poniosły straty i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na

Zarządzenie Nr 9 2010 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Zarządzenie Nr 10 2010 z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską nawalnych opadów i opiniowania

Zarządzenie Nr 11 2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 12 2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 13 2010 z dznia 30 czerwca 2010r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznrgo Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 14 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 15 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawiepowołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 16 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w ZFŚS

Zarzadzenie Nr 17 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyceela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 18 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 19 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 20 2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Zarządzenie Nr 21 2010 z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 22 2010 z dnia 15 września 2010r. Instrukcja obiegu dokumentów

Zarządzenie Nr 23 2010 z dnia 29 październik 2010r. w sprawie obwieszczenia informacji o numerach i graniczch obwodów głosowania

Zarządzenie Nr 24 2010 z dniz 30 września 2010r. w sprawie liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Zarządzenie Nr 25 2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 26 2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu

Zarządzenie Nr 28 2010 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu na 2011 r

Zarządzenie Nr 29 2010 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie projektu WPF na 2011 r

Zarządzenie Nr 30 2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 31 2010 z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie: powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 32 2010 z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 33 2010 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Lidera Gminnego oraz Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Zarządzenie Nr 34 2010 z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy

Zarzadzenie Nr 34 2010 z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 36 2010 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 21)2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 r. w)s wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 36 2010

Załącznik do Zarządzenia Nr 36 2010

Zarządzenia Nr 37 2010 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Urządu Gminy

Zarządzenie Nr 38 2010 z dnia 20 grudnia 2010r. zasady prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 40 2010 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za przeprowadzenie postepowania

Zarządzenie Nr 39 2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta

Zarządzenie Nr 41 2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu

Zarządzenie Nr 42 2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 43 2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012".

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 15:08:00, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2011

Zarządzenie Nr 1 2011 z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu

Zarządzenie Nr 2 2010 z dznia 20 stycznia 2011r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych

Zarządzenie Nr 3 2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Planu Odnowy Miejscowości Huta, Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek, Planu Odnowy Miejscowości Obrów i Planu Odnowy Miejscowości Studzienica

Zarządzenie Nr 4 2011 z dnia 10 luty 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 5 2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 6 2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Zarządzenie Nr 8 2011 z dnia 7 marca 2011r. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Zarządzenie Nr 9 2011 z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych

Zarządzenie Nr 10 2011 z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2009 r. Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 01 kwietnia 2009 r. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 11 2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 12 2011 z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 13 2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 14 2011 z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 15 2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 16 2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 17 2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie planu kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 18 2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniodków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 19 2011 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 21 2011 z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód

Zarządzenie Nr 22 2011 z dnia 11 sirepnia 2011r. informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok

Zarządzenia Nr 23 2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awana zawodowy

Zarządzenie Nr 24 2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzapinacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 25 2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 26 2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia sla ekspertów za przeprowadzenie postępowania

Zarządzenie Nr 29 2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 30 2011 z dnia 7 września 2011r. w sprawieobwieszczenia informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania

Zarządzenie Nr 31 2011 z dznia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 32 2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 33 2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 34 2011 z dnia 5 październik 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 36 2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania zespołu spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 37 2011 z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 38 2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu na 2012 r

Zarządzenie Nr 39 2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie projektu WPF na 2012 r

Zarządzenie Nr 40 2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kiełczygłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 41 2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 42 2011 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 43 2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 44 2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 15:08:58, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2012

Zarządzenie Nr 1 2012 z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Zarządzenie Nr 2 2012 z dnia 8 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, sprawo

Zarządzenie Nr 3 2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 4 2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosfery

Zarządzenie Nr 5 2012 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 6 2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. dotyczące korzystania z oprogramowania

Zarządzenie Nr 7 2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu

Zarządzenie Nr 8 2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 9 2012 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 10 2012 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Planu Odnowy Miejscowości Dabrowa, Planu Odnowy Miejscowości Glina.

Zarządzenie Nr 11 2012 z dnia 31 lipiec 2012r. informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok

Zarządzenie Nr 12 2012 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 38/2010 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 13 2012 z dznia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 14 2012z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 15 2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie Nr 16 2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. zatwierdzenie wzorów - rejestr żłobków

Zarządzenie Nr 17 2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Klubu Dziecięcego

Zarządzenie Nr 18 2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 19 2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kiełczygłów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych

Zarządzenie Nr 20 2012 z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 21 2012 z dnia 18 września 2012r. w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania wniosków

Zarządzenie Nr 22 2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 23 2012 z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany WPF na 2012 r

Zarządzenie Nr 24 2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 25 2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu na 2013 r

Zarządzenie Nr 26 2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie projektu WPF na 2013 r

Zarządzenie Nr 27 2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 28 2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 29 2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 30 2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie Nr 31 2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania zgód na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiełczygłów"

Zarządzenie Nr 32 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 33 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Klubu Dziecięcego

Zarządzenie Nr 34 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 35 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie opracowania ,, Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Kiełczygłów na potrzeby obronne państwa

Zarządzenie Nr 36 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku i sprawozdania końcowego dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 37 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego Planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 38 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Ewakuacji III stopnia

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 15:09:29, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku