Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
OGŁOSZENIA
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strategia rozwoju strona główna 

Strategia rozwoju
Strategia Rozwoju Gminy Kiełczygłów
 spis treści
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:26:00, wprowadzający: Marek Kula
 I. Wstęp
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:30:00, wprowadzający: Marek Kula
 II. Metoda opracowania strategii rozwoju
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:30:00, wprowadzający: Marek Kula
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 1)
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:31:00, wprowadzający: Marek Kula
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 2-4)
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:32:00, wprowadzający: Marek Kula
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 5)
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:32:00, wprowadzający: Marek Kula
 III. Diagnoza stanu (rozdz. 6-7)
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:33:00, wprowadzający: Marek Kula
 IV. Wnioski z diagnozy
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:33:00, wprowadzający: Marek Kula
 V. Analizy SWOT - sektorowe i zbiorcza
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:33:00, wprowadzający: Marek Kula
 VI. Cel główny i cele strategiczne rozwoju Gminy Kiełczygłów
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:34:00, wprowadzający: Marek Kula
 VII. Monitoring strategii
Data wprowadzenia informacji 2003-05-23 12:34:00, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku