Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów strona główna 

Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA i zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Kiełczygłów na 2007 - 2013

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Załącznik do Uchwały Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XII/66/2008 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XIII/71/2008 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVI/90/2008 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XVIII/101/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXI/125/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 11:35:35 Informację zaktualizowano 2013-01-29 11:49:35, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA i zmiany uchwały w sprawie Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata
2006 - 2013

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

Uchwała Nr XVIII/103/2009 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 11:50:07, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA w sprawie Wieloletniego Planu
Finansowego 2007-2013 dla Gminy
Kiełczygłów

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Finansowego 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. - Wieloletni Plan Finansowy 2007-2013 dla Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 11:55:16, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA w sprawie Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na
lata 2007-2013

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na lata 2007-2013

Załącznik do Uchwały Nr VII/35/2007 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 17 sierpnia 2007 r. - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na lata 2007-2013

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 11:58:01, wprowadzający: Marek Kula

Informacje Półrocze oraz Roczne w sprawie
przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów za lata
2008 - 2012

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 12:09:03, wprowadzający: Marek Kula

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2008r.

Uchwała Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2008r.

Załącznik Nr 1 do INFORMACJI

Załącznik Nr 2 do INFORMACJI

Załącznik Nr 3 do INFORMACJI

Załącznik Nr 4 do INFORMACJI

Załącznik Nr 5 do INFORMACJI

Załącznik Nr 6 do INFORMACJI

Uchwała Nr XIX/105/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2008 rok

Załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 2 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 3 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 4 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 5 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 6 do SPRAWOZDANIA

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 12:12:34 Informację zaktualizowano 2013-01-29 12:24:52, wprowadzający: Marek Kula

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2009r.

Uchwała Nr XXII/129/2009 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2009 roku

Załącznik Nr 1 do INFORMACJI

Załącznik Nr 2 do INFORMACJI

Załącznik Nr 3 do INFORMACJI

Załącznik Nr 4 do INFORMACJI

Załącznik Nr 5 do INFORMACJI

Załącznik Nr 6 do INFORMACJI

Uchwała Nr XXVI/151/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2009 rok

Załącznik Nr 1 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 2 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 3 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 4 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 5 do SPRAWOZDANIA

Załącznik Nr 6 do SPRAWOZDANIA

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 12:25:24, wprowadzający: Marek Kula

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2010r.

Uchwała Nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 1 do INFORMACJI

Załącznik Nr 2 do INFORMACJI

Załącznik Nr 3 do INFORMACJI

Załącznik Nr 4 do INFORMACJI

Załącznik Nr 5 do INFORMACJI

Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2010 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 12:37:18, wprowadzający: Marek Kula

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2011r.

Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2011 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 12:42:37, wprowadzający: Marek Kula

Informacja Półroczna oraz Roczna w
sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kiełczygłów
za 2012r.

Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za I półrocze 2012 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 12:49:22, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku