Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2023
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
° Obwieszczenia o wydaniu postanowienia
° Obwieszczenia Starosty Pajęczańskiego
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje Środowiskowe strona główna 

Decyzje Środowiskowe
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

 


 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-25 09:01:06, wprowadzający: Marek Kula
Decyzja NR I/2023 o środowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 25 maja 2023 r.

Decyzja NR I/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 maja 2023 r.


 


Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Kiełczygłów o środowiskowych uwarnkowaniacha nr I2023 z dnia 25.05.2023 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-25 08:59:37, wprowadzający: Marek Kula
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
dowodowego
 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-17 10:22:41, wprowadzający: Marek Kula


 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-07 12:39:26, wprowadzający: Marek Kula

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-05 08:53:25 Informację zaktualizowano 2023-04-05 08:53:55, wprowadzający: Marek Kula

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-15 13:45:21, wprowadzający: Marek Kula


 

 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-28 11:53:44, wprowadzający: Marek Kula


 


 


 
Data wprowadzenia informacji 2023-02-24 10:54:01 Informację zaktualizowano 2023-02-24 10:59:21, wprowadzający: Marek Kula

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-30 10:45:52, wprowadzający: Marek Kula

Decyzja znak: RG.6220.31.2022 nr I/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19 października 2022 roku


Załącznik nr 1 - Charakterystyka Planowanego Przedsięwzięcia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-20 10:15:27 Informację zaktualizowano 2022-10-20 10:16:50, wprowadzający: Marek Kula

 
Data wprowadzenia informacji 2022-10-10 14:47:58 Informację zaktualizowano 2022-10-10 14:51:06, wprowadzający: Marek Kula

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-14 07:49:38 Informację zaktualizowano 2022-06-14 07:54:39, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-15 10:07:00, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-15 10:06:28, wprowadzający: Marek Kula

DECYZJA Wójta Gminy Kiełczygłów o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia z dnia
12.05.2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:07:12 Informację zaktualizowano 2014-05-15 13:09:53, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:06:49, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:06:25, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:05:52, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:05:24, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:05:00, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:04:37, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:04:11, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:03:39, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:03:10, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 13:02:33, wprowadzający: Marek Kula

DECYZJA Wójta Gminy Kiełczygłów o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia z dnia
07.03.2014r.

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:14:35 Informację zaktualizowano 2014-03-07 09:17:19, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:16:37, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:23:20, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:24:07, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:24:46, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:25:20, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:35:56, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:36:39 Informację zaktualizowano 2014-03-07 09:37:06, wprowadzający: Marek Kula
 Karta informacyjna przedsięwzięcia dla projektu
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:38:37 Informację zaktualizowano 2014-03-07 09:40:07, wprowadzający: Marek Kula
 Uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 09:39:21 Informację zaktualizowano 2014-03-07 11:11:52, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:13:01, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-07 11:14:11, wprowadzający: Marek Kula

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 04.03.2014r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-05 14:06:56 Informację zaktualizowano 2014-03-07 09:15:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-05 14:09:03 Informację zaktualizowano 2014-03-07 09:15:14, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-05 14:09:26 Informację zaktualizowano 2014-03-07 09:15:25, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
   Obwieszczenia o wydaniu postanowienia
   Obwieszczenia Starosty Pajęczańskiego
wersja do druku