Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r.
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Inne Sprawozdania
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
° radni
° kierownicy jednostek
° Wójt Gminy Kiełczygłów
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > kierownicy jednostek strona główna 

kierownicy jednostek
Wszystkie poniższe oświadczenia majątkowe
kierowników jednostek są za 2022r.

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Małgorzata Maria Wlaźlak Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Beata Borczyk P.O. Dyrektora Przedszkola

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Dyrektor Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie Karolina Sikora

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Iwona Maria Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Jolanta Maria Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Robert Majchrzak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Stanisław Zając Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Sylwia Paulina Wilk Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok- Elżbieta Teresa Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok- P.O. Kierownika GOPS Justyna Wanda Drabik

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-20 10:49:10, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2021r.

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Małgorzata Maria Wlaźlak Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Sylwia Paulina Wilk Kierownik GOPS

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Kierownik GOPS Kiełczygłów Sylwia Wilk

Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie pracy na stanowisku P.O. Kierownika GOPS Justyna Wanda Drabik

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Jolanta Maria Pająk Kierownik SPZPOZ

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Kierownik SPZPOZ w Kiełczygłowie Jolanta Pająk

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Stanisław Zając Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Dyrektor SP Kiełczygłów Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Robert Majchrzak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Iwona Maria Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok- Elżbieta Teresa Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Kierownik GBP w Kiełczygłowie Elżbieta Iskra - Ucińska

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Beata Borczyk P.O. Dyrektora Przedszkola

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Agnieszka Zdzisława Maliszak p. o. Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia funkcji p. o. Dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie - Agnieszka Zdzisława Maliszak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Dyrektor Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie Karolina Sikora

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Dyrektor Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie Karolina Sikora

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-05 19:59:02, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2020r.

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy - Zakończenie pracy w Urzędzie Gminy

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Maria Wlaźlak Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie - Zakończenie pracy w SP Chorzew

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów - Zakończenie pracy w SP Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola - Zakończenie pracy w Przedszkolu

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek - Zakończenie pracy w GOPS

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Stanisław Zając Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Robert Majchrzak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

Oświadczenie majątkowe - Beata Borczyk P.O. Dyrektora Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Trzeciak P.O. Kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Wilk - Zakończenie pracy jako P.O. Kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Wilk Kierownik GOPS

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 09:47:50, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2019r.

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 12:49:24, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2018r.

Oświadczenie majątkowe - Jolanta Pająk Kierownik SPZPOZ

Oświadczenie majątkowe - Beata Kędzia Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie majątkowe - Przemysław Krężel Skarbnik Gminy

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Boczek Kierownik GOPS

Oświadczenie majątkowe - Zenon Idzikowski Dyrektor Szkoły Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Iskra Ucińska - Kierownik GBP

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kacprzyk Dyrektor GOK

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Maliszak Dyrektor Klubu Dziecięcego

Oświadczenie majątkowe - Marek Kula Sekretarz Gminy

Oświadczenie majątkowe - Alina Sudak Dyrektor Szkoły w Chorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:38:34, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2017r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

Małgorzata Beata Kowalik-P.O. Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:58:21, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2016r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 11:11:01, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe kierowników jednostek są za
2015r.

Jolanta Maria Pająk - Kierownik SPZPOZ

Iwona Maria Kacprzyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Elżbieta Iskra-Ucińska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Przemysław Krężel - Skarbnik Gminy Kiełczygłów

Alina Sylwestra Sudak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chorzewie

Beata Kędzia - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie

Elżbieta Boczek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie

Zenon Józef Idzikowski - Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Kiełczygłowie

Marek Kula - Sekretarz Gminy Kiełczygłów

Agnieszka Zdzisława Maliszak - P.o. dyrektora Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 09:39:55, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku