Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
° radni
° kierownicy jednostek
° Wójt Gminy Kiełczygłów
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > Wójt Gminy Kiełczygłów strona główna 

Wójt Gminy Kiełczygłów
Mariusz Grzegorz Mielczarek - Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2022r.

Oświadczenie majątkowe 2022 rok - Wójt Gminy Kiełczygłów Pan Mariusz Mielczarek

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-20 10:47:07, wprowadzający: Marek Kula

Mariusz Grzegorz Mielczarek - Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2021r.

 Oświadczenie majątkowe - Wójt Gminy Kiełczygłów Pan Mariusz Mielczarek.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 12:29:13, wprowadzający: Marek Kula

Mariusz Grzegorz Mielczarek - Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2020r.

Oświadczenie majątkowe - Mariusz Grzegorz Mielczarek Wójt Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 11:03:25 Informację zaktualizowano 2022-05-27 12:28:12, wprowadzający: Marek Kula

Mariusz Grzegorz Mielczarek - Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2019r.

Oświadczenie majątkowe - Mariusz Grzegorz Mielczarek Wójt Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 12:59:47 Informację zaktualizowano 2021-12-15 11:06:32, wprowadzający: Marek Kula

Mariusz Grzegorz Mielczarek - Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2018
 Oświadczenie majątkowe - Mariusz Grzegorz Mielczarek Wójt Gminy Kiełczygłów
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 13:56:29 Informację zaktualizowano 2021-12-15 11:06:13, wprowadzający: Marek Kula

Kazimierz Józef Jędrzejski-Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2017

Oświadczenie majątkowe 2017r.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 11:49:45 Informację zaktualizowano 2021-12-15 11:05:50, wprowadzający: Marek Kula

Kazimierz Józef Jędrzejski-Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2016

Oświadczenie majątkowe 2016r.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 11:08:09 Informację zaktualizowano 2021-12-15 11:04:56, wprowadzający: Marek Kula

Kazimierz Józef Jędrzejski-Oświadczenie
majątkowe Wójta Gminy Kiełczygłów za rok
2015
 Oświadczenie majątkowe 2015r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 15:18:51 Informację zaktualizowano 2021-12-15 11:04:36, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku