Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
° radni
° kierownicy jednostek
° Wójt Gminy Kiełczygłów
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > radni strona główna 

radni
Wszystkie poniższe oświadczenia majątkowe są
za rok 2022 kadencja 2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy Kiełczyglów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Łukasz Marek Koniecka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Agnieszka Golc Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Andrzej Kuberski Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Anna Beśka Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Bogdan Marian Walaszczyk Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Dawid Jan Trzcina Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Ewa Barbara Boras Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Ewa Sudak Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Halina Iskra Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Krzysztof Brzezowski Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Marcin Ignacy Trzeciak Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Wiesława Pawełoszek Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Adam Zdzisław Dubiński Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok - Agata Dorota Niemczyńska Radna Rady Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2023-06-19 10:33:31 Informację zaktualizowano 2023-06-20 07:17:51, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2021 kadencja
2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy Kiełczyglów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Przewodniczący Rady Gminy Zenon Swędrak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Łukasz Marek Koniecka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Adam Zdzisław Dubiński Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Adam Dubiński

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Agata Dorota Niemczyńska Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Agnieszka Golc Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Andrzej Kuberski Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Anna Beśka Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Bogdan Marian Walaszczyk Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Dawid Jan Trzcina Rady Rady Gminy Kiełczygłów

KOREKTA Oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Ewa Barbara Boras Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Ewa Iwona Mendak Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Ewa Sudak Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Halina Iskra Rada Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radna Rady Gminy Halina Iskra

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Marcin Ignacy Trzeciak Rady Rady Gminy Kiełczygłów

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Wiesława Pawełoszek Radna Rady Gminy Kiełczygłów

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - Krzysztof Brzezowski Radny Rady Gminy

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2021 rok - Radny Rady Gminy Krzysztof Brzezowski

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-27 12:30:48, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2020 kadencja
2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Łukasz Marek Koniecka Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Adam Zdzisław Dubiński Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Agata Dorota Niemczyńska Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Agnieszka Golc Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Andrzej Kuberski Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Anna Beśka Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Bogdan Marian Walaszczyk Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Dawid Jan Trzcina Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Ewa Barbara Boras Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Ewa Iwona Mendak Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Ewa Sudak Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Halina Iskra Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Marcin Ignacy Trzeciak Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Stanisław Sławomir Zając Radny Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Wiesława Pawełoszek Radna Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok - Stanisław Sławomir Zając Wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-14 09:39:48, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2019 kadencja 2018-2023

 


 

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Zenon Swędrak Przewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Andrzej Kuberski Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Ewa Tkaczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Halina Iskra

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - Wiesława Pawełoszek

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 10:41:09 Informację zaktualizowano 2021-02-02 11:04:08, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2018 kadencja 2014-2018 i
kadencja 2018-2023

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Zenon Swędrak Przedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Andrzej Kuberski Wiceprzedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Agata Niemczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Wiesława Pawełoszek

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Ewa Tkaczyńska

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 14:13:48, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za okres od 1 stycznia 2018r. do
dnia ślubowania na radnego - kadencja
2014-2018

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Zenon Swędrak Przedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Andrzej Kuberski Wiceprzedowiniczący Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Dawid Trzcina

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Agnieszka Golc

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Stanisław Zając

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Wiesława Pawełoszek

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Marcin Trzeciak

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Łukasz Koniecka

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Tkaczyńska

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Anna Beśka

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Bogdan Walaszczyk

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Boras

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Ewa Sudak

Oświadczenie majątkowe rok 2018 do końca kadencji- Agata Niemczyńska

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 14:13:10, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2017 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-28 10:47:58, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2016 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-03 13:17:32 Informację zaktualizowano 2017-08-03 13:27:45, wprowadzający: Marek Kula

Wszystkie poniższe oświadczenia
majątkowe są za rok 2015 kadencja 2014-2018

Oświadczenie majątkowe Pana Zenona Swędraka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Pawła Brożyna Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Mielczarka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Koniecki Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Kuberskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Urbaniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Dawida Trzciny Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Zbigniewa Woźniaka Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Agaty Niemczyńskiej Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Dzbika Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Iskra Radnej RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Zająca Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Brzezowskiego Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Wacława Mizery Radnego RG w Kiełczygłowie

Oświadczenie majątkowe Pana Bogdana Walaszczyka Radnego RG w Kiełczygłowie

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 15:25:23 Informację zaktualizowano 2016-05-06 15:26:01, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku