Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Parlamentarne 2011
° Wybory do Parlamentu Europejskiego
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Prezydenckie 2015
° Referendum 2015
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Samorządowe 2018
° WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
° Wybory do Izb Rolniczych - 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
° Wybory Prezydenckie 2020
° Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 14
° Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 8
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
° Wybory do Izb Rolniczych 2023
° Wybory Samorządowe - 2024
° WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024r.
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY !!! > WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024r. strona główna 

WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024r.
Postanowienie Nr 237/2024 Komisarza Wyborczego w
SIeradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie
powołania obwodowych komiji wyborczych w gminie
Kiełczygłów

Postanowienie Nr 237/2024 Komisarza Wyborczego w SIeradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komiji wyborczych w gminie Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-21 12:06:27, wprowadzający: Marek Kula
Postanowienie Nr 238/2024 Komisarza Wyborczego w
Sieradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Nr 238/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-21 09:56:32 Informację zaktualizowano 2024-05-21 13:36:23, wprowadzający: Marek Kula
Protokoły losowań składów Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Protokoły z losowań składów Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1 w Kiełczygłowie, Nr 2 w Hucie i Nr 3 w Chorzewie

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-17 12:11:36, wprowadzający: Marek Kula
Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia
10 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 9 czerwca 2024 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 10 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do PE

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-13 11:46:06 Informację zaktualizowano 2024-05-17 12:03:40, wprowadzający: Marek Kula
INFORMACJA REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W
SIERADZU z dnia 23 kwietnia 2024 r.o składzie,
siedzibie i pełnionych dyżurach

INFORMACJA REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W SIERADZU z dnia 23 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-13 11:35:08 Informację zaktualizowano 2024-05-17 12:05:50, wprowadzający: Marek Kula
Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z
dnia 13 maja 2024 r. o dokonywaniu dodatkowych
zgłoszeń kandydatów oraz o dacie i godzinie
losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2
Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca
2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 13 maja 2024 r. o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o dacie i godzinie losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego w wyborach do PE

 
Data wprowadzenia informacji 2024-05-13 11:18:37 Informację zaktualizowano 2024-05-17 12:09:39, wprowadzający: Marek Kula
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Data wprowadzenia informacji 2024-04-24 11:22:33, wprowadzający: Marek Kula
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz
wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca
2024 r.
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r
Data wprowadzenia informacji 2024-04-24 11:21:46, wprowadzający: Marek Kula
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
(Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 
Data wprowadzenia informacji 2024-04-24 10:58:35, wprowadzający: Marek Kula
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
Data wprowadzenia informacji 2024-04-24 10:57:52, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku