Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
° Wybory Prezydenta RP 2010
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory Parlamentarne 2011
° Wybory do Parlamentu Europejskiego
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Prezydenckie 2015
° Referendum 2015
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory Samorządowe 2018
° WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019r.
° Wybory do Izb Rolniczych - 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
° Wybory Prezydenckie 2020
° Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 14
° Wybory UZUPEŁNIAJĄCE - Okręg wyborczy Nr 8
° Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
° Wybory do Izb Rolniczych 2023
° Wybory Samorządowe - 2024
° WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024r.
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 WYBORY !!! > Wybory do Parlamentu Europejskiego strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Protokoły głosowania Obwodowych Komisji
Wyborczych w Gminie Kiełczygłów w wyborach do
Parlamentu Europejskiego 2014

 Protokół głosowania - OKW Nr 1 w Kiełczygłowie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 08:03:48, wprowadzający: Marek Kula
 Protokół głosowania - OKW Nr 2 w Hucie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 08:19:31, wprowadzający: Marek Kula
 Protokół głosowania - OKW Nr 2 w Chorzewie
Data wprowadzenia informacji 2014-05-27 08:05:37, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 08:16:28 Informację zaktualizowano 2014-05-22 08:27:21, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 08:17:47, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 08:17:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 08:16:56, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA Wójta Gminy Kiełczygłów o
wyłożeniu do publicznego wglądu spisu wyborców
do PE

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-13 10:00:26 Informację zaktualizowano 2014-05-13 10:01:30, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-22 09:12:31, wprowadzający: Marek Kula

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW
POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU
25.05.2014R.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:11:29, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:12:08, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:12:38, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA Rejonowej Komisji Wyborczej Nr
14 w Sieradzu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-16 09:43:20 Informację zaktualizowano 2014-04-17 12:05:28, wprowadzający: Marek Kula

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w
Łodzi

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:24:23, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o upływie terminów związanych
z uprawnieniami wyborców nieprłnosprawnych w
wyborach do PE

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:26:14, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o warunkach udziału obywateli
polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do PE

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:27:45, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:28:06, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:28:26, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:28:54, wprowadzający: Marek Kula

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:31:52, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:32:12, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:32:34, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:32:55, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:33:24, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:33:45, wprowadzający: Marek Kula

WNIOSEK o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
PE

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:36:43, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:37:06, wprowadzający: Marek Kula

ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania w wyborach do PE

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:38:14, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:38:34, wprowadzający: Marek Kula

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania
korespondencyjnego przez wyborcę
niepełnosprawnego

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 12:39:27, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA Rady Gminy Kiełczygłów w
sprawie sprostowania oczywistej omyłki
pisarskiej

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 13:55:36 Informację zaktualizowano 2014-04-17 14:02:00, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 13:56:15 Informację zaktualizowano 2014-04-17 14:02:38, wprowadzający: Marek Kula

UCHWAŁA Rady Gminy Kiełczygłów w
sprawie podziału gminy na stałe obwody

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 13:58:39 Informację zaktualizowano 2014-04-17 14:03:07, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 13:59:16 Informację zaktualizowano 2014-04-17 14:05:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 13:59:39 Informację zaktualizowano 2014-04-17 14:05:45, wprowadzający: Marek Kula
Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-17 14:49:29, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 12/2014
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:28:31, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:29:16, wprowadzający: Marek Kula
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:29:55, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku