Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Sesja 57 - 28 grudnia 2024 r.
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Inne Sprawozdania
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
° Sekretarz Gminy Kiełczygłów
° Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych
° Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych oraz Ochrony Danych Osobowych
° Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiełczygłowie
° Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
° Konkurs na dyrektorów szkół podstawowych oraz publicznego przedszkola
° Inspektor ds. eknomiczno - finansowych
° Informatyk Urzędu Gminy Kiełczygłów
° Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kiełczygłowie
° Kierownika Klubu Dziecięcego w Kiełczygłowie
° Stanowisko ds. ewidencji ludności
° Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi
° Księgowa ds. oświaty i GOPSu
°  Inspektor ds. eknomiczno - finansowych
° Inspektor ds. oświaty
° Inspektor ds. produkcji rolnej
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 NABÓR na wolne stanowisko pracy > Księgowa ds. oświaty i GOPSu strona główna 

Księgowa ds. oświaty i GOPSu
Informacja w sprawie ogłoszenia wyników naboru
na stanowisko pracy - Księgowa ds. oświaty i
GOPS-u
 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-19 11:04:59, wprowadzający: Marek Kula

Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne w naborze na stanowisko Księgowa ds.
ośwaity i GOPSu

 
Data wprowadzenia informacji 2023-05-15 09:15:25, wprowadzający: Marek Kula

OGŁOSZENIE - NABÓR na wolne stanowisko
urzędnicze Księgowa ds. oświaty i GOPSu - 28
kwietnia 2023 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 15:09:16, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 15:09:28, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 15:09:43, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 15:09:56, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 15:10:08, wprowadzający: Marek Kula

Klauzula_informacyjna_RODO_Księgowa

Kwestionariusz_osobowy_dla_kandydata_Księgowa

oswiadczenia_dla_kandydata_Księgowa

oswiadczenie-zgoda_na_przetwarzanie_danych_Księgowa

 
Data wprowadzenia informacji 2023-04-28 15:10:20, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku