Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
° Przetarg - "Wykluczenie Cyfrowe"
° Przetarg "Place Zabaw Kiełczygłów" - PONOWNY
° Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
° Budowa i wdrożenie SIP Gminy Kiełczygłów
° Przetarg - Zakup energii elektrycznej
° Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kiełczygłów
° Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z napędem (4x4) dla OSP Chorzew
° Przetarg na Przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie
° PONOWNY Przetarg nieograniczony na Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z budową sieci wodociągowej w Kiełczygłowie z dnia 28.11.2016 - PONOWNY
° Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kiełczygłów" - 2017 rok
° Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP
° Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY
° Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2018r.
° PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok
° PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK
- Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 25.03.2019r.
- Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2019r.
- Ogłoszenie - trzeci ustny przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2019r.
- Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”
- Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych"
- Ogłoszenie - czwarty ustny przetarg nieograniczony z dnia 29.08.2019
- Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży"
- - Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów"
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK > Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021” strona główna 

Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”

„ Dowóz dzieci do i ze szkół na
terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym
2019/2020 i 2020/2021”

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „DOWÓZ DZIECI DO I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 i 2020/2021".


Termin składania Ofert - 31 lipca 2019r. godz. 09:00

Poniżej dokumenty do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ na „Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”

Załącznik Nr 1 - wzór oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie art. 24

Załącznik Nr 4 - wykaz osób

Załącznik Nr 5 - wykaz autobusów

Załącznik Nr 6 - wykaz usług przewozu dzieci

Załącznik Nr 7 - wzór umowy

Protokół z otwracia ofert str. 1

Protokół z otwracia ofert str. 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 09:00:15, wprowadzający: Marek Kula

Zobacz:
 Ogłoszenie - pierwszy ustny przetarg nieograniczony z dnia 25.03.2019r. .  Ogłoszenie - drugi ustny przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2019r. .  Ogłoszenie - trzeci ustny przetarg nieograniczony z dnia 27.06.2019r. .  Przetarg na „ Dowóz dzieci do i ze szkół na terenie Gminy Kiełczygłów w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021”  .  Przetarg na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" .  Ogłoszenie - czwarty ustny przetarg nieograniczony z dnia 29.08.2019 .  Przetarg na "Przebudowa drogi gminnej nr 109103E na odcinku Huta - Dryganek Duży" .  - Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kiełczygłów" . 
wersja do druku