Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Preferencyjna sprzedaż węgla
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Petycje
RAPORT O STANIE GMINY KIEŁCZYGŁÓW
KWALIFIKACJE WOJSKOWE
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Programy współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi
Sygnalista
Prawo lokalne
Procedura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 259/3, 259/4, 259/6, 261/2, 263/1, 263/3, położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów
Statut Gminy Kiełczygłów
REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW
° ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY
° WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU
° PRACY URZĘDU GMINY
° ZFŚS URZĘDU GMINY
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II
Strategia rozwoju
OBWIESZCZENIA Wojewody Łódzkiego
OBWIESZCZENIA - Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
OGŁOSZENIA - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
OBWIESZCZENIA - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Gminna Ewidencja Zabytków
Decyzje komunalizacyjne
Ochrona Środowiska
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
Decyzje Komunalizacyjne ws. Dróg
Rejestr Instytucji Kultury
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Metryczki subwencji oświatowej
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Lista osób korzystających ze zwrotu akcycy za paliwo rolnicze
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 REGULAMINY URZĘDU GMINY KIEŁCZYGŁÓW > WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU strona główna 

WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU
 Zarządzenia nr 7/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-08 13:23:09 Informację zaktualizowano 2022-03-03 11:08:14, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 28.2013 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 20.11.2013r. ws. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kiełczygłów
Data wprowadzenia informacji 2022-03-03 11:09:50 Informację zaktualizowano 2022-03-03 11:11:10, wprowadzający: Marek Kula

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-27 12:19:43 Informację zaktualizowano 2022-02-16 08:39:05, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 23.07.2020r. ws. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kiełczygłów stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 35.2018 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 16.10
Data wprowadzenia informacji 2022-03-03 12:26:24, wprowadzający: Marek Kula
 Zarządzenie Nr Og.O.0050.4.2022 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 11.01.2022r. ws. wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kiełczygłów
Data wprowadzenia informacji 2022-03-03 11:10:28, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku