Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
° Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów z dnia 29 stycznia 2019r.
° Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów z dnia 14 lutego 2019r.
° Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów z dnia 04 marca 2019r.
° Interpelacja Radnej Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 września 2019r.
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów > Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów z dnia 29 stycznia 2019r. strona główna 

Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów z dnia 29 stycznia 2019r.

Interpelacja Radnych Rady Gminy
Kiełczygłów z dnia 29 stycznia 2019r. wraz z
odpowiedzią z dnia 07 lutego 2019r.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 14:58:06 Informację zaktualizowano 2019-02-08 15:15:03, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 15:15:22, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 15:16:44 Informację zaktualizowano 2019-02-11 08:42:42, wprowadzający: Marek Kula
 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-08 15:17:34 Informację zaktualizowano 2019-02-11 08:51:10, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku