Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Kiełczygłów  www.kielczyglow.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Skarbnik Gminy
Komisje
Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów
Struktura Organizacyjna Urzędu
Interpelacje Radnych Gminy Kiełczygłów
Lista dotycząca nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego na terenie Powiatu Pajęczańskiego
Prawo lokalne
Statut Gminy Kiełczygłów
Regulamin
BEZPIECZEŃSTWO
Zarządzenia
Stanowiska
Podatki i opłaty
° Deklaracje Podatkowe
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
Uchwały
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Decyzje Środowiskowe
Program usuwania azbestu
REJESTR Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Kiełczygłów
EMISJA OBLIGACJI
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KIEŁCZYGŁÓW
Inne
Zgromadzenia
Gospodarka komunalna
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
NABÓR na wolne stanowisko pracy
Konkursy, ogłoszenia
Ogłoszenie - Finansowanie Sportu na terenie gminy Kiełczygłów
Informacje kwartalne
Budżet
Uchwały i sprawozdania z realizacji Budżetu Gminy Kiełczygłów
Sprawozdania finansowe Gminy Kiełczygłów
Przetargi
OGŁOSZENIA Wójta Gminy Kiełczygłów
Protokoły pokontrolne
Oferty inwestycyjne
Plan Odnowy Miejscowości
WYBORY !!!
Skrzynka Podawcza UG Kiełczygłów
NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
Serwis
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > Deklaracje Podatkowe strona główna 

Deklaracje Podatkowe

Wzory Deklaracji i Informacji Podatkowych
na 2016r.

Poniżej Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego


Oraz wzory deklaracji i informacji podatowych w plikach edytowalnych *doc.


 

Uchwała Nr XI/65/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych na 2016r.

Załącznik Nr 1 - DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomosci

Załącznik Nr 2 - IN-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomosci

Załącznik Nr 3 - DR-1 deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 4 - IR-1 informacja o gruntach

Załącznik Nr 5 - DL-1 deklaracja na podatek lesny

Załącznik Nr 6 - IL-1 informacja o lasach

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 
Data wprowadzenia informacji 2016-01-11 09:47:51 Informację zaktualizowano 2016-01-11 10:38:17, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku