UCHWAŁA NR XXXVI/250/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Mienia i Finansów Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXVI/251/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XXXVI/252/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/253/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/254/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/256/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/257/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2021

UCHWAŁA NR XXXVI/258/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za rok 2021

UCHWAŁA NR XXXVI/259/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie na realizację zadania pn. "Zakup aparatu OCT do Poradni Okulistycznej

UCHWAŁA NR XXXVI/260/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2022/2023

UCHWAŁA NR XXXVI/261/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie skargi na nieprawidłowości w prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR XXXVI/262/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Krai

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-08-03 13:38:35.

Zobacz:
 Sesja 30 - 21 stycznia 2022 r. .  Sesja 31 - 22 luty 2022 r. .  Sesja 32 (nadzwyczajna) - 02 marzec 2022 r. .   Sesja 33 - 30 marzec 2022 r. .  Sesja 34 - 28 kwietnia 2022 r. .  Sesja 35 - 26 maja 2022 r. .  Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r. .  Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r. .  Sesja 38 - 28 września 2022 r. .  Sesja 39 - 27 października 2022 r. .  Sesja 40 - 28 listopada 2022 r. .  Sesja 41 - 21 grudnia 2022 r. .  Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-08-03 13:38:35
Opublikowane przez: Marek Kula