Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów

Transmisje sesji Rady Gminy Kiełczygłów

Transmisja z obrad Rady Gminy Kiełczygłów
dostępna jest na stronie internetowej Gminy
Kiełczygłów pod bezpośrednim adresem:

http://www.kielczyglow.pl/news,630,transmisja-z-obrad-rady-gminy-kielczyglow.html

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:35:14 | Data modyfikacji: 2018-11-22 08:36:17.
Alternatywny link z dedykowanym odtwarzaczem (m.
in. dla przegladarek nie obsługujących ramek):

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kielczygugses

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:37:43 | Data modyfikacji: 2018-11-22 08:36:17.
Archiwalne nagrania obrad sesji Rady Gminy
Kiełczygłów

I sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 listopada 2018 r.


II sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 listopada 2018 r.


III sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 05 grudnia 2018 r.


Pod linkiem : Transmisje obrad Rady Gminy Kiełczygłów - Archiwalne


IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


V sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...


VII sesja VIII kadencji Rady Gminy Kiełczygłów z dnia...

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:39:04 | Data modyfikacji: 2018-12-06 08:36:26.
Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i
utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Kiełczygłów

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Kiełczygłów informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kiełczygłów. Siedzibą Gminy Kiełczygłów jest Urząd Gminy w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 43 8425022; adresu e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl.


2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Michałem Bartelą poprzez adres e-mail: iod@myiod.pl.


3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kiełczygłowie, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.


4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Kiełczygłów jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Kiełczygłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.


7. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.


9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:40:33 | Data modyfikacji: 2018-11-26 12:45:26.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:40:33
Data modyfikacji: 2018-11-26 12:45:26
Opublikowane przez: Marek Kula
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kiełczygłów
ul. Tysiąclecia 25
98-358 Kiełczygłów
Wójt Gminy
mgr Mariusz Mielczarek
Kontakt:
Tel: (+48 43) 842-50-22
Fax: (+48 43) 842-50-22
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl