MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BRUTUS

Prognoza oddziaływania na środowisko


Projekt mpzp - Uchwała


Uzasadnienie do uchwały


Załącznik nr 1 - Mapa


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-05-18 08:57:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia
11 maja 2023 r.


 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-05-11 11:23:31.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Chorzew

 


 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chorzew

Legenda - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chorzew

UCHWAŁA NR XLIV/304/23 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Chorzew

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-02-22 11:27:34 | Data modyfikacji: 2023-02-22 11:37:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 9
lutego 2023 r.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-02-09 11:01:48.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE GEODEZYJNYM
CHORZEW

 

 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-01-13 12:24:15 | Data modyfikacji: 2023-01-13 12:26:15.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-01-05 11:05:40 | Data modyfikacji: 2023-01-05 11:07:05.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-11-22 12:29:16 | Data modyfikacji: 2023-01-05 11:06:49.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-10-13 09:01:35 | Data modyfikacji: 2023-01-05 11:06:34.
Data wprowadzenia: 2022-10-13 09:01:35
Data modyfikacji: 2023-01-05 11:06:34
Opublikowane przez: Marek Kula