Postanowienie Nr 10/2022 Komisarza
Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 marca 2022 r. w
sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy
Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-03-16 12:40:52.
Postanowienie Nr 25/2021 Komisarza Wyborczego w
Sieradzu II z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy
Kiełczygłów
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-08-18 11:48:22.
Data wprowadzenia: 2021-08-18 11:48:22
Opublikowane przez: Marek Kula