Ponowne OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW O
SPRZEDAŻY SPRZĘTU - FS LUBLIN ŻUK A06 z dnia
25.05.2022r.FORMULARZ_OFERTOWY_FS_LUBLIN.doc


PONIŻEJ ZDJĘCIA SPRZĘTU


  

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-25 11:02:07 | Data modyfikacji: 2022-05-25 11:03:57.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW O
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU - KOPARKO -
ŁADOWARKA URSUS 534 z dnia 1 kwietnia 2022r.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-04-01 12:16:00.
 FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-04-01 12:18:46.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KIEŁCZYGŁÓW O
PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU z dnia 11 lipca
2014r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:07:38.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:08:59.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:09:37.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2014

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie:

Rodzaj zadania:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej i siatkówki juniorów i seniorów w rozgrywkach”.

Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:

Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie Klasa „B”, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A

Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 25 000-zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy)


Kazimierz Jędrzejski
Wójt Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-02-19 09:48:50 | Data modyfikacji: 2014-02-19 09:51:20.

Ogłoszenie o naborze wniosków o
udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów w
2014r.

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:58:15.
(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-30 08:59:00.

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów na
rok 2013

Zgodnie z uchwałą nr XXI/137/12 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów informujemy że, wpłynął w tej sprawie jeden wniosek. Niżej wymieniony wniosek zaopiniowano pozytywnie oraz przyznano dofinansowanie w następującej kwocie:


Rodzaj zadania:


„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej i siatkówki juniorów i seniorów w rozgrywkach”.


Nazwa oferenta, którego została wybrana oferta:


Ludowy Klub Sportowy w Kiełczygłowie Klasa „B”, adres: 98-358 Kiełczygłów, Dryganek Duży 34A


Wysokość przyznanych środków na realizację zadania: 25 000-zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy)


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-03-13 09:27:43 | Data modyfikacji: 2013-03-13 09:30:14.
 FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-04-01 12:16:51.

Ogłoszenie o naborze wniosków o
udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy
Kiełczygłów

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

WÓJT GMINY Kiełczygłów 

 

Ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

 

1. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ :

Warunki określone zostały Uchwałą Nr XXI/137/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 listopada 2012r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Kiełczygłów.

2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
1/ Termin składania wniosków upływa 4 marca 2013 roku o godz. 12 - decyduje data wpływu do Urzędu .

2/ Wniosek należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31 grudnia 2012r. 
w sprawie wzoru wniosku i sprawozdania  końcowego dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu  na terenie gminy Kiełczygłów.

3/ Miejsce złożenia wniosków:


Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, Sekretariat Urzędu lub droga pocztową na adres Urząd Gminy w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów.

3. TERMINY REALIZACJI ZADAŃ

Wsparcie obejmuje zadanie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

4. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ: 

Wysokość środków w budżecie Gminy Kiełczygłów przeznaczonych na wspieranie zadań  z zakresu rozwoju sportu wynosi 25 000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

5. INFORMACJE DODATKOWE:

 Druki do pobrania w pokoju nr 4 lub na stronie

www.kielczyglow.pl


Informacje dodatkowe dotyczące naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie pokój Nr 4 
tel. 43 842 50 22  

e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl
" target=_new>12pt">
e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl

Kiełczygłów, 21.02. 2013 r

                                                                                                 Wójt Gminy Kiełczygłów

                                                                                                                                Kazimierz Jędrzejski 

 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-02-22 08:16:56 | Data modyfikacji: 2013-03-13 08:57:43.

Informacja w sprawie wniosków
stypendialnych

 doc20150826104436.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-08-26 12:24:22.
 Wniosek - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2015-08-26 12:26:17 | Data modyfikacji: 2015-08-26 12:28:22.
Data wprowadzenia: 2015-08-26 12:26:17
Data modyfikacji: 2015-08-26 12:28:22
Opublikowane przez: Marek Kula