UCHWAŁA NR XLII/291/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLII/292/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2023 - 2028

UCHWAŁA NR XLII/293/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Gminie Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XLII/294/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania oraz określenia wysokości diet dla radnych i sołtysów

UCHWAŁA NR XLII/295/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XLII/296/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2023 roku

UCHWAŁA NR XLII/297/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Kiełczygłów na 2023 rok

UCHWAŁA NR XLII/298/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kiełczygłów oraz nadania mu Statutu

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:31:05.

Zobacz:
 Sesja 30 - 21 stycznia 2022 r. .  Sesja 31 - 22 luty 2022 r. .  Sesja 32 (nadzwyczajna) - 02 marzec 2022 r. .   Sesja 33 - 30 marzec 2022 r. .  Sesja 34 - 28 kwietnia 2022 r. .  Sesja 35 - 26 maja 2022 r. .  Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r. .  Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r. .  Sesja 38 - 28 września 2022 r. .  Sesja 39 - 27 października 2022 r. .  Sesja 40 - 28 listopada 2022 r. .  Sesja 41 - 21 grudnia 2022 r. .  Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:31:05
Opublikowane przez: Marek Kula