Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów Nr
21/2018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie
skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kiełczygłowie

 Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów Nr 212018 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie.pdf

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-07-31 09:25:45.

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
od 2003 do 2006 roku
 Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów do 2006r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-29 13:20:00 | Data modyfikacji: 2007-02-05 13:03:17.

Zarządzenia Wójta rok 2006
 Do pobrania

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-02-05 13:12:12 | Data modyfikacji: 2007-05-10 12:37:57.

Zarządzenia Wójta rok 2007
 Zarządzenie Nr 1/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-05-10 12:40:58.
 Zarządzenie Nr 2/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-05-11 08:28:57.
 Zarządzenie Nr 3/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-05-10 12:41:32 | Data modyfikacji: 2007-05-11 08:29:48.
 Zarządzenie Nr 5/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-05-10 12:41:58 | Data modyfikacji: 2007-05-11 08:31:37.
 Zarządzenie Nr 6/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-05-10 12:42:27 | Data modyfikacji: 2007-05-11 08:31:10.
 Zarządzenie Nr 7/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-05-10 12:42:50 | Data modyfikacji: 2007-05-11 08:30:49.
 Zarządzenie Nr 8/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:07:12.
 Zarządzenie Nr 9/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:07:43.
 Zarządzenie Nr 10/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:08:10.
 Zarządzenie Nr 11/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:08:35.
 Zarządzenie Nr 12/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:11:18.
 Zarządzenie Nr 13/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:11:51.
 Zarządzenie Nr 14/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:12:18.
 Zarządzenie Nr 15/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:12:47.
 Zarządzenie Nr 16/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:49:36 | Data modyfikacji: 2007-09-26 13:57:28.
 Zarządzenie Nr 17/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:49:57.
 Zarządzenie Nr 18/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:50:19.
 Zarządzenie Nr 19/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:50:46.
 Zarządzenie Nr 20/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:51:05.
 Zarządzenie Nr 21/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:51:25.
 Zarządzenie Nr 22/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:25:55.
 Zarządzenie Nr 23/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:37:48.
 Zarządzenie Nr 24/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:38:10.
 Zarządzenie Nr 25/2007 wraz z załącznikami .rar - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:38:44.
 Zarządzenie Nr 26/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:39:04.
 Zarządzenie Nr 27/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:39:19.
 Zarządzenie Nr 28/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:39:43.
 Zarządzenie Nr 29/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:40:09.
 Zarządzenie Nr 30/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:40:35.
 Zarządzenie Nr 31/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-01-17 10:40:57.
 Zarządzenie Nr 33/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-07-29 13:55:42 | Data modyfikacji: 2008-07-29 13:57:40.
 Zarządzenie Nr 34/2007 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-07-29 13:56:06 | Data modyfikacji: 2008-07-29 13:57:50.

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2008

 Zarządzenie Nr 1/2008 skompresowane winrar - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:38:57 | Data modyfikacji: 2009-12-03 10:54:34.
 Zarządzenie Nr 2/2008 skompresowane winrar - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:40:06 | Data modyfikacji: 2008-07-29 13:58:51.
 Zarządzenie Nr 3/2008 - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2008-06-06 10:40:25 | Data modyfikacji: 2008-07-29 13:59:19.
 Zarządzenie nr 4/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie za rok 2007.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:04:18 | Data modyfikacji: 2009-12-03 09:05:12.
 Zarządzenie nr 5/2008 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:07:35.
 Zarządzenie nr 6/2008 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej według stanu na 31.12.2007r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:11:11.
 Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:12:57.
 Zzrządzenie nr 8/2008 w sprawie powołania Zespołu Roboczego (zadaniowego) ds. Koordynacji Wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Kiełczygłów oraz Zespołu Warsztatowego...

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:14:54 | Data modyfikacji: 2009-12-03 09:15:19.
 Zarządzenie Nr 9/2008 w sprawie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:17:13.

Zarządzenie Nr 10/2008 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 10/2008 z dnia 28 lipca 2008 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:19:29 | Data modyfikacji: 2009-12-03 09:33:13.
 Zarządzenia nr 11/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Dminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:36:01.
 Zarządzenia nr 12/2008 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych..

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:41:17.
 Zarządzenie Nr 13/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:43:17.

Zarządzenie Nr 14/2008 w sprawie projektu budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 4 do Zarzadzenia nr 14/2008

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 14/2008

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 14/2008

Projekt Uchwała w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY KIEŁCZYGŁÓW NA 2009 ROK

Budżet na 2009 część opisowa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kiełczygłów

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 09:48:34 | Data modyfikacji: 2009-12-03 13:02:12.
 ZARZĄDZENIE NR 15/2008 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:35:20.
 Zarządzenie Nr 16/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:36:27.

Zarządzenie Nr 17/2008 w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Nr 14/2008 z dnia 6 listopada dotyczącego projektu budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2008

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:39:33 | Data modyfikacji: 2009-12-03 10:42:06.
 Zarządzenie Nr 18/2008 w sprawie wprowadzenia normy zużycia paliwa dla autobusu szkolnego GIMBUS marki Autosan H0909L będącego własnością Urzędu Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:44:25.
 Zarządzenie Nr 19/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:46:11.
 Zarządzenie Nr 20/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:47:18.
 Zarządzenie Nr 21/2008 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych finansowych w Urzędzie Gminy Kiełczygłów”

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:48:54 | Data modyfikacji: 2009-12-03 10:49:51.
 Zarządzenie Nr 22/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:51:00.
 Zarządzenia nr 23/2008 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Knop-Piekara do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego .

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:52:48.

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2009

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-17 11:01:28 | Data modyfikacji: 2009-12-07 20:54:49.

Zarządzenie Nr 1/2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Kiełczygłów na 2009 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1/2009

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:24:40 | Data modyfikacji: 2009-12-03 11:28:42.
 Zzrządzenia nr 2/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji społecznej.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:31:06.

Zarządzenie Nr 3/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz sprawozdania rocznego z

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2009

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 3/2009

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:31:25 | Data modyfikacji: 2009-12-03 11:37:10.
 Zarządzenie Nr 4/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:38:31.
 Zarządzenie Nr 5/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:39:27.
 Obwieszczenia Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31 marca 2009 roku

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:41:18.
 Zarządzenia nr 7/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:43:16 | Data modyfikacji: 2010-12-01 11:03:05.
 Obwieszczenia Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 kwietnia 2009r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:45:02.
 Zarządzenia nr 8/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:46:45.

Zarządzenie Nr10 /2009 w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania planu Reagowania Kryzysowego.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:54:44 | Data modyfikacji: 2009-12-03 11:57:40.
 Zarządzenie Nr 11/2009 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych...

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 11:59:00.
 Zarządzenie Nr 12/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:00:35.

Zarządzenie Nr 13/2009 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2009

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:04:16 | Data modyfikacji: 2009-12-03 12:09:26.
 Zarządzenie Nr 14/2009 w sprawie kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych dla których organem założycielskim jest Gmina Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:11:08.
 Zarządzenie Nr 15/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:12:12.
 Zarządzenia Nr 16/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:13:52.

Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2009

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 17/2009

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:14:24 | Data modyfikacji: 2009-12-03 12:20:34.
 Zarządzenie Nr 18/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:21:28.
 Zarządzenie Nr 19/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:22:24.
 Zarządzenia nr 20/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-08 13:21:13.
 Zarządzenie Nr 21/2009 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2010-12-02 09:14:16 | Data modyfikacji: 2011-03-09 13:36:41.
 Zarządzenia Nr 22/2009 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania doszkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego...

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:25:31.
 Zarządzenie Nr 23/2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kiełczygłów i określenia zakresu jej działania.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:34:50.

Zarządzenie Nr 24/2009 w sprawie projektu budżetu Gminy Kiełczygłów na 2010 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 24/2009

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 24/2009

Projekt Uchwały Budżetowej na 2010 rok

Projekt budżetu strona tytułowa

Budżet 2010 część opisowa

Mienie komunalna

Wykaz mienia komunalnego2010

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 12:35:17 | Data modyfikacji: 2009-12-03 12:56:53.
 Zarządzenie Nr 25/2009 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-17 11:20:51.
 Zarządzenie Nr 26/2009 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie - pobierz

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-11-17 11:30:15.
 Zarządzenie Nr 27/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 13:03:59.
 Zarządzenia Nr 28/2009 Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-03 13:06:27.

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2010

Zarządzenie Nr 1 2010 z dnia 25 lutego 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

Zarządzenie Nr 2 2010 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 3 2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach PPWOW

Zarządzienie Nr 4 2010 z dznia 12 maja 2010 r. w sprawie obwieszczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarzadzenie Nr 5 2010 z dnia 12 maja 2010r. w sprawieinformacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 6 2010 z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarzadzienie Nr 7 2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 8 2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych oraz w infrastrukturze komunalnej, które poniosły straty i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na

Zarządzenie Nr 9 2010 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Zarządzenie Nr 10 2010 z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską nawalnych opadów i opiniowania

Zarządzenie Nr 11 2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 12 2010 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 13 2010 z dznia 30 czerwca 2010r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznrgo Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 14 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 15 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawiepowołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 16 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w ZFŚS

Zarzadzenie Nr 17 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyceela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 18 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 19 2010 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 20 2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Zarządzenie Nr 21 2010 z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 22 2010 z dnia 15 września 2010r. Instrukcja obiegu dokumentów

Zarządzenie Nr 23 2010 z dnia 29 październik 2010r. w sprawie obwieszczenia informacji o numerach i graniczch obwodów głosowania

Zarządzenie Nr 24 2010 z dniz 30 września 2010r. w sprawie liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Zarządzenie Nr 25 2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 26 2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu

Zarządzenie Nr 28 2010 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu na 2011 r

Zarządzenie Nr 29 2010 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie projektu WPF na 2011 r

Zarządzenie Nr 30 2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 31 2010 z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie: powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 32 2010 z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 33 2010 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Lidera Gminnego oraz Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

Zarządzenie Nr 34 2010 z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy

Zarzadzenie Nr 34 2010 z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 36 2010 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 21)2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 r. w)s wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 36 2010

Załącznik do Zarządzenia Nr 36 2010

Zarządzenia Nr 37 2010 z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Sekretarz Urządu Gminy

Zarządzenie Nr 38 2010 z dnia 20 grudnia 2010r. zasady prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 40 2010 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za przeprowadzenie postepowania

Zarządzenie Nr 39 2010 z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta

Zarządzenie Nr 41 2010 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu

Zarządzenie Nr 42 2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r

Zarządzenie Nr 43 2010 z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012".

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 15:08:00.

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2011

Zarządzenie Nr 1 2011 z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu

Zarządzenie Nr 2 2010 z dznia 20 stycznia 2011r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych

Zarządzenie Nr 3 2011 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Planu Odnowy Miejscowości Huta, Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek, Planu Odnowy Miejscowości Obrów i Planu Odnowy Miejscowości Studzienica

Zarządzenie Nr 4 2011 z dnia 10 luty 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 5 2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 6 2011 z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Zarządzenie Nr 8 2011 z dnia 7 marca 2011r. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Zarządzenie Nr 9 2011 z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych

Zarządzenie Nr 10 2011 z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2009 r. Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 01 kwietnia 2009 r. ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 11 2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 12 2011 z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 13 2011 z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 14 2011 z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 15 2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 16 2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 17 2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie planu kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 18 2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniodków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 19 2011 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 21 2011 z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód

Zarządzenie Nr 22 2011 z dnia 11 sirepnia 2011r. informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok

Zarządzenia Nr 23 2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awana zawodowy

Zarządzenie Nr 24 2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzapinacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 25 2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 26 2011 z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia sla ekspertów za przeprowadzenie postępowania

Zarządzenie Nr 29 2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 30 2011 z dnia 7 września 2011r. w sprawieobwieszczenia informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania

Zarządzenie Nr 31 2011 z dznia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 32 2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 33 2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 34 2011 z dnia 5 październik 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 36 2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania zespołu spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 37 2011 z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 38 2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu na 2012 r

Zarządzenie Nr 39 2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie projektu WPF na 2012 r

Zarządzenie Nr 40 2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kiełczygłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 41 2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 42 2011 z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 43 2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

Zarządzenie Nr 44 2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 15:08:58.

Zarządzenia Wójta Gminy Kiełczygłów
rok 2012

Zarządzenie Nr 1 2012 z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia

Zarządzenie Nr 2 2012 z dnia 8 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, sprawo

Zarządzenie Nr 3 2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 4 2012 z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosfery

Zarządzenie Nr 5 2012 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 6 2012 z dnia 24 kwietnia 2012r. dotyczące korzystania z oprogramowania

Zarządzenie Nr 7 2012 z dnia 24 maja 2012r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu

Zarządzenie Nr 8 2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 9 2012 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 10 2012 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Planu Odnowy Miejscowości Dabrowa, Planu Odnowy Miejscowości Glina.

Zarządzenie Nr 11 2012 z dnia 31 lipiec 2012r. informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 rok

Zarządzenie Nr 12 2012 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 38/2010 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 13 2012 z dznia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 14 2012z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 15 2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

Zarządzenie Nr 16 2012 z dnia 16 sierpnia 2012r. zatwierdzenie wzorów - rejestr żłobków

Zarządzenie Nr 17 2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Klubu Dziecięcego

Zarządzenie Nr 18 2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 19 2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kiełczygłów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych

Zarządzenie Nr 20 2012 z dnia 18 września 2012r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 21 2012 z dnia 18 września 2012r. w sprawie przedłużenia terminu przyjmowania wniosków

Zarządzenie Nr 22 2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 23 2012 z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany WPF na 2012 r

Zarządzenie Nr 24 2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 25 2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu na 2013 r

Zarządzenie Nr 26 2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie projektu WPF na 2013 r

Zarządzenie Nr 27 2012 z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 28 2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 29 2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

Zarządzenie Nr 30 2012 z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie powołania komisji stypendialnej

Zarządzenie Nr 31 2012 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania zgód na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kiełczygłów"

Zarządzenie Nr 32 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Zarządzenie Nr 33 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Klubu Dziecięcego

Zarządzenie Nr 34 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r

Zarządzenie Nr 35 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie opracowania ,, Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Kiełczygłów na potrzeby obronne państwa

Zarządzenie Nr 36 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku i sprawozdania końcowego dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kiełczygłów na wspieranie zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 37 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego Planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 38 2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Ewakuacji III stopnia

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2012-01-18 15:09:29.
Data wprowadzenia: 2012-01-18 15:09:29
Opublikowane przez: Marek Kula