UCHWAŁA NR XXXI/218/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych ratowników z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu ratowniczy

UCHWAŁA NR XXXI/219/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXI/220/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2022 - 2028

UCHWAŁA NR XXXI/221/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2022 roku

UCHWAŁA NR XXXI/222/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 22 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolit

UCHWAŁA NR XXXI/223/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w sprawie remontu, zakupu sprzętu oraz poszerzenia zakresu oferowanych świadczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowe

UCHWAŁA NR XXXI/224/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXI/ 225/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kiełczygłów z dnia 15 marca 2021 roku

UCHWAŁA NR XXXI/226/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2021 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kiełczygłów z dnia 29 września 2021 roku

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:22:27.

Zobacz:
 Sesja 30 - 21 stycznia 2022 r. .  Sesja 31 - 22 luty 2022 r. .  Sesja 32 (nadzwyczajna) - 02 marzec 2022 r. .   Sesja 33 - 30 marzec 2022 r. .  Sesja 34 - 28 kwietnia 2022 r. .  Sesja 35 - 26 maja 2022 r. .  Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r. .  Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r. .  Sesja 38 - 28 września 2022 r. .  Sesja 39 - 27 października 2022 r. .  Sesja 40 - 28 listopada 2022 r. .  Sesja 41 - 21 grudnia 2022 r. .  Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:22:27
Opublikowane przez: Marek Kula