UCHWAŁA NR XXXIX/276/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/277/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2022 - 2028

UCHWAŁA NR XXXIX/278/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/274/22 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 września 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Klubie Dziecięcym w Kiełczygł

UCHWAŁA NR XXXIX/279/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w Klubie Dziecięcym w Kiełczygłowie

UCHWAŁA NR XXXIX/280/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-11-08 12:37:50.

Zobacz:
 Sesja 30 - 21 stycznia 2022 r. .  Sesja 31 - 22 luty 2022 r. .  Sesja 32 (nadzwyczajna) - 02 marzec 2022 r. .   Sesja 33 - 30 marzec 2022 r. .  Sesja 34 - 28 kwietnia 2022 r. .  Sesja 35 - 26 maja 2022 r. .  Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r. .  Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r. .  Sesja 38 - 28 września 2022 r. .  Sesja 39 - 27 października 2022 r. .  Sesja 40 - 28 listopada 2022 r. .  Sesja 41 - 21 grudnia 2022 r. .  Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-11-08 12:37:50
Opublikowane przez: Marek Kula