UCHWAŁA NR XXXIII/229/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIII/230/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXIII/231/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/232/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2022 - 2028

UCHWAŁA NR XXXIII/233/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIII/234/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kiełczygłów na lata 2022 – 2025

UCHWAŁA NR XXXIII/235/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/218/22 Rady Gminy Kiełczygłow z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych s

UCHWAŁA NR XXXIII/236/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu ratownic

UCHWAŁA NR XXXIII/237/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/221/22 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności

UCHWAŁA NR XXXIII/238/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/152/20 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kie

UCHWAŁA NR XXXIII/239/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/153/20 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR XXXIII/240/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Kiełczygłów na lata 2022-2024

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-04-07 14:09:28.

Zobacz:
 Sesja 30 - 21 stycznia 2022 r. .  Sesja 31 - 22 luty 2022 r. .  Sesja 32 (nadzwyczajna) - 02 marzec 2022 r. .   Sesja 33 - 30 marzec 2022 r. .  Sesja 34 - 28 kwietnia 2022 r. .  Sesja 35 - 26 maja 2022 r. .  Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r. .  Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r. .  Sesja 38 - 28 września 2022 r. .  Sesja 39 - 27 października 2022 r. .  Sesja 40 - 28 listopada 2022 r. .  Sesja 41 - 21 grudnia 2022 r. .  Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-04-07 14:09:28
Opublikowane przez: Marek Kula