Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów  w wersji *pdf


 


- Kierunki zagospodarowania Polityka Funkcjonalno-Przestrzenna.pdf


- Uzasadnienie.pdf


- Podsumowanie.pdf


- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów.pdf


  


 


 


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:19:53 | Data modyfikacji: 2022-11-23 12:43:01.
Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:19:53
Data modyfikacji: 2022-11-23 12:43:01
Opublikowane przez: Marek Kula