Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące
projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Kiełczygłów w wersji *pdf
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-11-16 07:06:41 | Data modyfikacji: 2023-11-16 07:22:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 9
listopada 2023 r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-11-15 12:00:33.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia
22 czerwca 2023 r.


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-06-22 08:44:52.

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów  w wersji *pdf


 


- Kierunki zagospodarowania Polityka Funkcjonalno-Przestrzenna.pdf


- Uzasadnienie.pdf


- Podsumowanie.pdf


- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kiełczygłów.pdf


  


 


 


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:19:53 | Data modyfikacji: 2023-06-22 08:44:14.
Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:19:53
Data modyfikacji: 2023-06-22 08:44:14
Opublikowane przez: Marek Kula