Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące Projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiełczygłów  w wersji *pdf


- Kierunki zagospodarowania Polityka Funkcjonalno-Przestrzenna.pdf


- Uwarunkowania.pdf


- Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf


- Studium uwarunkowań i kierunków.pdf


 


 


   


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:19:53.
Data wprowadzenia: 2022-05-26 12:19:53
Opublikowane przez: Marek Kula