Zarządzenie Nr 0050.18.2019 w sprawie
zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-04-15 15:20:06.

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy
Kiełczygłów z dnia 16 października 2018 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania
pracowników w Urzędzie Gminy
Kiełczygłów

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:19:43 | Data modyfikacji: 2018-12-27 12:21:49.

Zarządzenie Wójta Gminy Kiełczygłów z
dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zmiany w
Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w
Kiełczygłowie

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-03-23 10:54:21.
 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-03-23 10:58:45.
 Regulamin ZFŚS w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2003-05-29 11:55:00 | Data modyfikacji: 2009-12-08 13:22:40.
 Zarządzenia nr 7/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kiełczygłów.

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-08 13:23:09.
  Zarządzenia nr 20/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-12-08 13:24:15.
Data wprowadzenia: 2009-12-08 13:24:15
Opublikowane przez: Marek Kula