Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Kiełczygłowie - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego.  (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

sekretariat@kielczyglow.pl

Ipso iure art. 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 ) oraz  art. 58 ust. 2 Ustawy  o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne.
W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty mogą pozostać bez odpowiedzi.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2009-06-24 18:56:20 | Data modyfikacji: 2011-05-02 22:19:51.
Data wprowadzenia: 2009-06-24 18:56:20
Data modyfikacji: 2011-05-02 22:19:51
Opublikowane przez: Marek Kula