UCHWAŁA NR XL/281/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/282/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XL/285/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr X/77/19 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkola

UCHWAŁA NR XL/286/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XL/287/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/280/22 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacj

UCHWAŁA NR XL/288/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kiełczygłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:20:45.

Zobacz:
 Sesja 30 - 21 stycznia 2022 r. .  Sesja 31 - 22 luty 2022 r. .  Sesja 32 (nadzwyczajna) - 02 marzec 2022 r. .   Sesja 33 - 30 marzec 2022 r. .  Sesja 34 - 28 kwietnia 2022 r. .  Sesja 35 - 26 maja 2022 r. .  Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r. .  Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r. .  Sesja 38 - 28 września 2022 r. .  Sesja 39 - 27 października 2022 r. .  Sesja 40 - 28 listopada 2022 r. .  Sesja 41 - 21 grudnia 2022 r. .  Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2023-03-03 09:20:45
Opublikowane przez: Marek Kula