UCHWAŁA NR XXXVII/263/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/265/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Chorzew

UCHWAŁA NR XXXVII/266/2022 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XXXVII/267/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, doradców zaw

UCHWAŁA NR XXXVII/268/22 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kiełczygłów na lata 2022-2025"

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2022-09-28 11:46:40.

Zobacz:
 Sesja 30 - 21 stycznia 2022 r. .  Sesja 31 - 22 luty 2022 r. .  Sesja 32 (nadzwyczajna) - 02 marzec 2022 r. .   Sesja 33 - 30 marzec 2022 r. .  Sesja 34 - 28 kwietnia 2022 r. .  Sesja 35 - 26 maja 2022 r. .  Sesja 36 - 29 czerwca 2022 r. .  Sesja 37 - 30 sierpnia 2022 r. .  Sesja 38 - 28 września 2022 r. .  Sesja 39 - 27 października 2022 r. .  Sesja 40 - 28 listopada 2022 r. .  Sesja 41 - 21 grudnia 2022 r. .  Sesja 42 - 28 grudnia 2022 r. . 
Data wprowadzenia: 2022-09-28 11:46:40
Opublikowane przez: Marek Kula