Wójt Gminy Kiełczygłów - mgr Mariusz Mielczarek


Sekretarz Gminy - inż. Marek Kula


Skarbnik Gminy - mgr Przemysław Krężel


 


KIEROWNICY :


Kierownik Referatu Rozwoju - Grażyna Knop


Zastępca Kierownika USC -


Kierownik Referatu Ogólno - Organizacyjnego -


 


INSPEKTORZY :


Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych - Ewa Niciejewska


Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej - Mieczysław Majewski


Inspektor ds. ogólno - administracyjnych - Grażyna Kozłowska


Inspektor ds. Księgowości budżetowej - Urszula Foltyńska


Inspektor ds. produkcji rolnej - Elżbieta Trzcina


Inspektor ds. ekonomiczno - finansowych – Małgorzata Wlaźlak


Inspektor ds. wymiaru podatku, gospodarka gruntami -


Inspektor ds. obronnych i ewidencji ludności - Grażyna Miś


Księgowa (obsługa oświaty i GOPS) - Zofia Surma


Inspektor ds. Obsługi Kasowej - Barbara Rogalewicz


Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty – Agata Mizera – Leszczyk


Inspektor ds. dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – Katarzyna Beśka


Inspektor ds. ekonomiczno – finansowych – Paulina Sarzała


Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Michał Kostarczyk


 


REFERENCI I INNE STANOWISKA :


Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi – Magdalena Lechowska


 


 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ :


P.O. Kierownika GOPS – Sylwia Trzeciak


Starszy pracownik socjalny – Elżbieta Boczek


Pracownik socjalny - Renata Lichnowska


Pracownik socjalny - Anita Kuśmierek


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobry start, czyste powietrze - Monika Knop - Piekara


Pracownik socjalny ds. funduszu alimentacyjnego - Aleksandra Tąpała


 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 09:57:53 | Data modyfikacji: 2021-05-24 11:56:18.
Data wprowadzenia: 2006-01-19 09:57:53
Data modyfikacji: 2021-05-24 11:56:18
Opublikowane przez: Marek Kula