Wójt Gminy Kiełczygłów - mgr Mariusz Mielczarek

Sekretarz Gminy - inż. Marek Kula

Skarbnik Gminy - mgr Małgorzata Wlaźlak

 

KIEROWNICY :

Kierownik Referatu Rozwoju - Grażyna Knop

Zastępca Kierownika USC -

Kierownik Referatu Ogólno - Organizacyjnego -

 

INSPEKTORZY :

Inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych - Ewa Niciejewska

Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej - Mieczysław Majewski

Inspektor ds. ogólno - administracyjnych - Grażyna Kozłowska

Inspektor ds. Księgowości budżetowej - Urszula Foltyńska

Inspektor ds. produkcji rolnej - Elżbieta Trzcina

Inspektor ds. ekonomiczno - finansowych – Renata Gaik

Inspektor ds. wymiaru podatku, gospodarka gruntami -

Inspektor ds. obronnych i ewidencji ludności - Grażyna Miś

Księgowa (obsługa oświaty i GOPS) - Zofia Surma

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i oświaty – Agata Mizera – Leszczyk

Inspektor ds. dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego – Katarzyna Beśka

Inspektor ds. ekonomiczno – finansowych – Paulina Sarzała

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Michał Kostarczyk

 

REFERENCI I INNE STANOWISKA :

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi – Magdalena Lechowska

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ :

Kierownik GOPS – Sylwia Trzeciak

Pracownik socjalny - Renata Lichnowska

Pracownik socjalny - Anita Kuśmierek

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobry start, czyste powietrze - Monika Knop - Piekara

Pracownik socjalny ds. funduszu alimentacyjnego - Aleksandra Tąpała

 

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2006-01-19 09:57:53 | Data modyfikacji: 2021-10-08 08:28:10.
Data wprowadzenia: 2006-01-19 09:57:53
Data modyfikacji: 2021-10-08 08:28:10
Opublikowane przez: Marek Kula