Uchwała Nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudzień 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudzień 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Uchwała Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudzień 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawn

Uchwała Nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudzień 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gminy Kiełczygłów” w ramach Poddziałania 7.1.1. w ramach Pri

Uchwała Nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudzień 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2014 rok

Uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 30 grudzień 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Kiełczygłów w zakresie telekomunikacji.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:36:41.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:36:41
Opublikowane przez: Marek Kula