Uchwała Nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwiec 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/186/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwiec 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwiec 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwiec 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kiełczygłó

Uchwała Nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 czerwiec 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komun

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-09 09:31:44.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2014-01-09 09:31:44
Opublikowane przez: Marek Kula