Uchwała Nr XXX/205/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kiełczygłów na rok podatkowy 2014

Uchwała Nr XXX/206/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/207/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXX/208/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Uchwała Nr XXX/209/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew.

Uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadan

Uchwała Nr XXX/211/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 601/2, 605, 625, 627, 628 oraz części działek nr ewid. 601/1

Uchwała Nr XXX/212/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 27 listopad 2013 r. w sprawie określenia zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców /opiekunów prawnych/ z opłaty za świadczenia w przedszkolu wykraczające poza czas realizacji

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:11:28.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:11:28
Opublikowane przez: Marek Kula