Uchwała Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpień 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu

Uchwała Nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpień 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpień 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Uchwała Nr XXVIII/193/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpień 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odp

Uchwała Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 sierpień 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Kiełczygłów

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-09 09:42:51.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2014-01-09 09:42:51
Opublikowane przez: Marek Kula