Uchwała Nr XXV/169/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, nabór nr 5 Regionalnego Programu Operac

Uchwała Nr XXV/170/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/171/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Uchwała Nr XXV/172/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Kiełczygłowie Nr XXIV/152/2006 z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006 - 2013

Uchwała Nr XXV/173/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiełczygłów za rok 2012

Uchwała Nr XXV/174/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko

Uchwała Nr XXV/175/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłyc

Uchwała Nr XXV/176/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Uchwała Nr XXV/177/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina K

Uchwała Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie

Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr XXV/181/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2014-01-09 08:47:17.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2014-01-09 08:47:17
Opublikowane przez: Marek Kula