Uchwała Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiełczygłów na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013 - 2022

Uchwała Nr XXIV/157/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIV/158/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Uchwała Nr XXIV/159/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/139/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Uchwała Nr XXIV/160/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiełczygłów

Uchwała Nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/140/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o

Uchwała Nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa

Uchwała Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/165/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Odnowy Miejscowości Osina Mała

Uchwała Nr XXIV/166/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzienica

Uchwała Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Obrów

Uchwała Nr XXIV/168/2013 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady,

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:29:24.

Zobacz:
  Sesja 23 - 31 styczeń 2013r. .  Sesja 24 - 20 marzec 2013r. .  Sesja 25 - 13 maj 2013r. .  Sesja 26 - 20 czerwiec 2013r. .  Sesja 27 - 27 czerwiec 2013r. .  Sesja 28 - 29 sierpień 2013r. .  Sesja 29 - 26 wrzesień 2013r. .  Sesja 30 - 27 listopad 2013r. .  Sesja 31 - 30 grudnia 2013r. . 
Data wprowadzenia: 2013-03-26 11:29:24
Opublikowane przez: Marek Kula